2009. október 2., péntek

7. Amerika
A közel-keleti amerikai befolyás és hatalom meggyengül, miután az Egyesült Államok kivonul a térségből, hogy a belső gondokkal, az energiaválsággal és más problémákkal foglalkozzon.

A történelem kezdete óta a világ legnagyobb civilizációinak az átlagéletkora kb. 200 év volt. Ezek a nemzetek ez idő alatt mindig a következő fejlődési szakaszokat élték át:

Szolgaságból a szellemi hitig;
A szellemi hittől a nagy bátorságig;
A bátorságtól a szabadságig;
A szabadságtól a gazdagságig;
A gazdagságtól az elkényelmesedésig;
Az elkényelmesedéstől az apátiáig;
Az apátiától a kiszolgáltatottságig;
A kiszolgáltatottságtól vissza a szolgaságba.

(Az idézetet ált. Alexander Fraser Tytkernek tulajdonítják.)

A Szovjetunió felbomlása után Amerika lett a világ egyedüli szuperhatalma. De nézzük, mond-e valamit a Biblia az Egyesült Államok jövőjéről.Az ókori prófétákat elsősorban a Szentföld és közvetlen szomszédainak sorsa foglalkoztatta. A Bibliában nem található közvetlen utalás sem az Egyesült Államokra, sem bármely más észak- vagy dél-amerikai országra.
A távoli földekre vonatkozó, meglehetősen homályos bibliai hivatkozások közül nem lehet egyiket sem közvetlenül az Egyesült Államokra vonatkoztatni.
Azonban a prófétai menetrendből kiolvashatunk néhány általános következtetést Amerika végidőbeli szerepéről.

A világ helyzete az utolsó időkben

1. Felkészülés
Közvetlenül az elragadtatás után egy előkészületi korszak következik, amely során a Nyugat hatalmát megerősítő tíz világvezető kilép a nemzetközi színtérre. Ez a hatalmi csoport az európai és mediterrán országokat a Római Birodalomhoz hasonló megújult és nagyhatalmú koalícióba egyesíti. Ez lesz a "vasököl", amely véget vet a káosznak.
(Lsd. az oldalsáv első hírét!)

2. A békeszerződés
A felkészülési időszak végén "egy uralkodó támad" (Dániel 9,26), aki a Tízek Csoportjának vezetője lesz és hétéves békeszerződést köt Izraellel (Dániel 9,27). Ez a szerződés a védelem és a béke korszakát nyitja meg Izrael számára. Mindezt az a vezető valósítja meg, aki később világuralkodónak nyilvánítja magát. A Dániel 7,8-ban szereplő "kicsiny szarv" az eljövendő világdiktátorként lép fel. Ez lesz a kezdete annak az időszaknak, melyet rendszerint a Dániel-féle 70 év utolsó heteként - a nyomorúság hét éveként - emlegetnek.

3. A világdiktátor
Három és fél év múltán a világ vezetője megszegi Izraellel kötött szövetségét. Világdiktátornak kiáltja ki magát és egy új, ördögi világvallást használ fel arra, hogy becsapjon sokakat.
Az első három és fél éves időszak lezárul, amikor az összegyűlt lázadó hadseregek megindulnak Izrael felé, hogy megkezdjék az armageddoni háborút.

Nagyon valószínű, hogy Amerika valamilyen formában szövetségben áll majd ezzel a hatalommal, melynek a központja Európában és a Közel-Keleten lesz (inkább a Közel-Keleten, de erről majd később).

De mégis, mi lesz Amerikával?

A Jelenések könyve 13,7 alapján egyértelmű, hogy a nagy nyomorúság időszakának közepén a világdiktátor a föld egyetlen szuperhatalmát fogja vezetni. Ha az Egyesült Államok szövetségre is lép az újjáéledt Római Birodalommal, kell valaminek addig történnie, ami megfosztja Amerikát mai "világrendőri" szerepétől.
Vajon mi?
Több lehetőség is adódik, vegyük sorra őket:

1. Terrortámadás
Ha egy nagyszabású terrorakció, pl. atomtámadás, tömegpusztító fegyverrel végrehajtott támadás, biológiai terror vagy valami hasonló érné az Egyesült Államokat, ez több millió ember halálát okozná, megbénítaná a gazdaságot, és az Egyesült Államokat egyik napról a másikra másodrendű hatalommá fokozná le.


2. A kőolaj "töréspontja
Vagyis, mikor az olajválság eléri azt a mélypontot, amikor a világ energiagazdasága összeomlik. Némely szakértő szerint ez a pillanat már a következő évtizedben bekövetkezhet. Ha az Egyesült Államok még akkor is az import kőolajtól függ (ami nagyon valószínű), az ország kiszámíthatatlan bizonytalanságba sodródik.

3. Belső összeomlás
Lsd. a bevezetőt. Isten, aki hosszan tűr, rendkívüli kiváltságban részesítette Amerikát mind a politikai és a lelkiismereti szabadság, mint a gazdasági áldások terén. Jogog lehet azonban a felvetés, hogy Amerika ezt az örökséget eltékozolta, és emiatt régóta esedékes már az ítélete. Nem az a kérdés, hogy vajon az Egyesült Államok rászolgált-e erre, hanem az, hogy miért tartja vissza Isten ilyen sokáig az ítéletet egy tékozló nemzettel szemben, amely oly hatalmas áldásokban részesült.
Erre lehet részben a válasz, hogy Amerika vállalja a legnagyobb részt a világon a keresztény hit terjesztésében.
Másik, az az ígéret, amelyet Ábrahám a leszármazottaival kapcsolatban kapott: "És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak tebenned a föld minden nemzetségei" (1Mózes 12,3). Amerika története során szinte végig a zsidó nép védelmezője volt. Az országban Ábrahám leszármazottai korlátlanul élvezhetik a vallásszabadságot és a vagyonszerzés lehetőségét - míg máshol ennél sokkal nyíltabb az ellenségeskedés Isten választott népével szemben.

4. Elragadtatás
Amikor Jézus eljön egyházáért, és minden keresztény eltűnik a földről, Amerika meggyengül és végzetesen megrokkan. Amerika az élet minden területén, a vezetésben és a civil életben egyaránt jelentős veszteséget szenvedne el. Ez az esemény megzavarná az Egyesült Államok gazdaságát, kormányzatát és fegyveres erőit is. Még akkor is, ha Amerika nem az a keresztény nemzet, mint sokan képzelik, mégis 1000 főre vetítve itt él a legtöbb Jézus Krisztusban hívő, ún. evangéliumi keresztény ember.

Lehet, hogy ezek az események összejátszanak, és így rendül meg ez a "szuperhatalom, de be fog következni belátható időn belül.
Minden nemzet - ahogy az amerikai mottó mondja - "Isten uralma alatt áll". A történelem feltartózhatatlanul halad az előre megprófétált beteljesedés felé, miközben a nemzetek kezdik elfoglalni helyüket az utolsó idők színpadán.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése