2013. május 1., szerda

Kilenced az Eucharisztikus Kongresszusért

Május 10-11-én lesz az Eucharisztikus Kongresszus a váci Székesegyházban. http://www.ek2013.hu
Május elsején, Szent Józsefnek, az Egyház fő védőszentjének az ünnepén kezdjünk el egy kilencedet az alábbi imának naponkénti elimádkozásával, hogy e Kongresszus által is minél több kegyelem áradjon hazánkra és az egész világra. Szentáldozásainkat is felajánlhatjuk erre a szándékra.
Jézus Krisztus, Királyok Királya! Te úgy tartottad jónak, hogy közöttünk maradj az idők végezetéig az eucharisztikus színek alatt az Oltáriszentségben. Ezen jelenléted mélyebb tisztelete érdekében szerveződik az Eucharisztikus Kongresszus. Kérjük, áraszd bőségesen kegyelmedet a szervezőkre és a lélekben készülőkre, hogy minél többen és minél mélyebben át tudjuk érezni valós jelenlétedet az Eucharisztiában. Add kegyelmedet, hogy a Kongresszus a Szentháromságos egy Isten dicsőségét erősíthesse szívünkben, lelkünkben, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké! Ámen.


Hazánkban egy igen szép emlékű Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zajlott le 1938. május 25-29. között. Az Eucharisztikus Világkongresszusok sorában ez volt a 34. (2012. június 10-17. között Írországban rendezték az 50-diket). Ma a Világkongresszusokat négyévenként rendezik. A világkongresszusok mellett rendszeresen vannak országos és egyházmegyei kongresszusok is többfelé a világban.
Ezen a 38-as Eucharisztikus Világkongresszuson százezrek ünnepelték Jézus Krisztust az Oltáriszentségben. Legtávolabbi vendégek: Brazília, Argentína, Chile, Fülöp-szigetek és Kína. Kiemelkedő programok voltak pl.: 150 ezer elsőáldozó a Hősök terén, Hajós körmenet a Dunán, Éjszakai elmélkedés és szentmise 150 ezer férfivel, 25 ezer agrárfiatal külön szentmiséje, Körmenet a Szent István Bazilikától a Hősök terére stb.
Mindezek emléke még ma is él az idősebb generációban. Ezért gondoltuk, hogy erre az eseményre emlékezve, annak 75. évfordulóján kerüljön sor egy újabb Eucharisztikus eseményre.
A Váci Egyházmegyében 2013 május 10-11. között kerül megrendezésre egy Egyházmegyei Eucharisztikus Kongresszus, a 75. évforduló alkalmából. Ez a kongresszus kétnapos lesz, (péntek-szombat), melyen az Oltáriszentségben valóságosan köztünk lakó Jézus Krisztusról szeretnénk megemlékezni és egyben az Ő tiszteletét szeretnénk elmélyíteni a szívekben – Isten segítségével.
A jelenleg szervezés alatt álló Egyházmegyei Euchatisztikus Kongresszus jelszava:
A remény éltető forrása
Ez a jelszó a reményvesztett világba kívánja belekiáltani, hogy Jézus Krisztusban van a mi igazi reményünk! Az alcím:
„A bűnösöket hívom” (Mk 2,17)
pedig Jézus szavaira kíván utalni, hiszen Ő mondta, hogy a bűnösöknek van szükségük segítségre. Egyben tudjuk, hogy minél mélyebben vagyunk a bűnök erdejében, annál nehezebben tudunk indulni Krisztus, a legfőbb Orvosunk felé. Őket (minket) kíván bátorítani ez az alcím. Bárcsak minél többen meghallanánk ezt, és felhasználnánk az addig hátralevő időt lelkünk felkészítésére, szívünk fokozatos kitárására Jézus Krisztus felé!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése