2013. május 1., szerda

2004. július 29-e óta Kolumbiából

HAMAROSAN HALLOTOK HÍREKET A HAMIS PRÓFÉTA MEGJELENÉSÉRŐL 

2013.ápr.1. - 08:50
 Nyájam bárányai, béke veletek.

A nagy hitehagyás növekszik minden nap, ami egy nagy jel mindazoknak, akik arra várnak. Én nagyon hamar eljövök. Minden készen áll az én ellenségem kezdi, " ravaszság műsorát", amely több millió lelket kárhozatba visz. Imádkozzatok választott helytartómért , az én Benedekemért és az egyházért, hogy a Kálvária elviselhetőbb legyen.

Az egyház megkezdte a keresztútját,  az ellenség már ítéletet hozott felette,  a misztikus test fájdalomba merül, de a gonosz erők nem dönthetik le. Előre, Cyreneusok, segítsetek  imáitokkal, hordozni Egyházam keresztjét! Az egyház alapjaiban megremeg  és úgy tűnik, hogy a gonosz erők elpusztítják, de nem, az Egyház Én vagyok,  és a pokol kapui nem dönthetik le. Az egyházamra az  egyházszakadás ostora mér döntő csapást.

Készüljetek Én népem, hogy együtt menjetek fel  a Kálvária szomorú útján, ahol majd keresztre feszítik az Egyházamat, mert akkor majd feltámad egy új karizmatikus és spirituális egyház, amely összegyűjti az idő szerint Isten összes  gyermekét az  én uralkodásom alá a A Mennyei Jeruzsálemben.

Hamarosan hallhattok a híreket a hamis messiás megjelenéséről  legyetek nagyon óvatosak, tudjátok jól, hogy mindez csalás, ne figyeljetek rá. Csak bennem bízzatok, mert én vagyok az örök Pásztor, ne féljetek, mert az Ég nem hagy el titeket. Erősítsétek meg a hiteteket, hogy  győzedelmeskedjetek minden nap a csatában, és eljuttok  az Isten Országába és az Ő Örök Dicsőségébe.

Mondom még egyszer, készüljetek fel a "figyelmeztetés" érkezésére, mert amikor minden destabilizálódik, és a béke elvész, akkor amikor el fogom küldeni "a lelkiismeret ébredését", amely megmutatja az igazságot, és meg fogja erősíteni a hiteteket,  így képesek leszek  megharcolni  a végső nagy csatát, amely megadja nektek a szabadságot, és méltóvá tesz bennetek  arra, hogy Isten gyermekeinek nevezzenek titeket,  Atyám örököseinek. Imádkozzatok, böjtöljetek, tartsatok bűnbánatot, és jó élet gyónást, tápláljátok magatokat gyakran az Én Testemmel és a Véremmel, így el tudjátok viselni az örökkévalóságig vezető út nehézségeit.

Én békét hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, mert  az Isten Országa közel van.
 A ti Örök Pásztorotok: a Názáreti Jézus.

Tegyétek  ismertté az üzeneteket az egész emberiségnek.


GYERMEKEIM, SEGÍTSETEK LELKEKET MENTENI! IMÁDKOZZATOK AZOKÉRT, AKIKNEK LEGNAGYOBB SZÜKSÉGÜK VAN AZ ISTENI IRGALOMRA EZEN A VILÁGON ÉS AZOKÉRT, AKIK A TISZTASÁG LEGALSÓBB SZINTJEIN ÉLNEK.
2013. április 30. 8:45

AZ OLTÁRISZENTSÉGI JÉZUS FELHÍVÁSA AZ EMBERISÉGHEZ
Gyermekeim, béke veletek.
Atyám meghosszabbította Isteni Irgalmasságának rövid idejét arra várva, hogy kihirdessék az Én Édesanyám 5. Dogmáját és felajánlják Oroszországot az Édesanyám Szeplőtelem Szívének. Az Ő kérésére meghosszabbította irgalmasságának idejét addig, amíg megtörténnek ezek az események. Gyermekeim, segítsetek lelkeket menteni! Imádkozzatok azokért, akiknek legjobban szükségük van az Isteni Irgalomra ezen a világon, és azokért, akik a tisztaság legalsóbb szintjein élnek. Ajánljátok fel értük a Szentmise legszentebb áldozatát. Biztosítalak benneteket, hogy sokan közülük megmenekülnek. A minden Szentmisében létrejövő Legszentebb Vértelen Áldozatom ereje sok lelket megment a tisztítótűztől és sok olyan e világi lelket megment, akikre a az örök kárhozat tüze várna. Sok olyan lélek van, akik a ti időtök szerint évszázadok óta várnak arra, hogy valaki legalább egy Szentmisét mutasson be értük vagy imádkozza értük a Szentolvasót, hogy bejussanak az Örök Üdvösségbe.
Gyermekeim, amikor Szentmisét mutattok be értük vagy a Fájdalmas Szentolvasót vagy Szent Vérem rózsafüzérét imádkozzátok értük, böjtöltök értük, önmegtagadásokat végeztek a tisztítótűzben szenvedőkért vagy az Isteni Irgalmasságomra legjobban rászorulókért ezen a világon, akkor Atyám szeretete és Irgalmassága beviszi ezeket a lelkeket az Örök Dicsőségbe. Megmenti azokat a lelkeket, akik meghalva a halálos bűn állapotában lennének, akik sötétségben járnak, és enyhíti a tisztítótűzben szenvedő lelkek helyzetét.
Gyermekeim, szükségem van arra, hogy kiszabadítsatok milliónyi lelket, akik már feledésbe merültek, mert az emberek többsége nem emlékszik rájuk, nem imádkozik értük. Imádkozzatok a tisztítótűzben szenvedő lelkek örök nyugalmáért, és Atyám megjutalmaz benneteket ezért és emlékezni fog rá, amikor bementek az Örök Dicsőségbe. Minden e világi lélek megmentéséért vagy a tisztítótűzben szenvedőkért Atyám a megbocsátás kegyelmét adja nektek vagy családtagjaitoknak akkor, amikor erre a legnagyobb szükségetek lesz vagy az Isten Arca előtt álltok.
Minden lélek, aki a ti imáitok, áldozat hozatalotok, önátadásotok által kerül az Örök Dicsőségbe, a ti közbenjárótok lesz ezen a világon és a ti örök életre vivő utatokon. Atyám, aki véghetetlenül irgalmas, megajándékoz benneteket minden lélekért, akit segítetek megmenteni ezen a világon és azokért is, akiket megmentetek a tisztítótűzből. A tisztítótűzben levő lelkek hatalmas közbenjárók, imádkozzatok értük és ők segítenek nektek lelki küzdelmeitekben. Az egyetlen Atyaisten, akinek hittel felajánljátok őket, sok lelket megment a tisztítótűztől és örök nyugalmat ad, és sok lélek, akiknek erre legnagyobb szükségük van az imára, lelketek legnagyobb hasznára lesz, mert egyesíti lelketeket Atyám Nagy Irgalmasságával. Imádkozzatok azokért a lelkekért, akiknek legjobban szükségük van az Isteni Irgalomra ezen a világon, és azokért, akik a tisztítótűzben vannak és Atyám megjutalmaz titeket.
Békémet adom nektek, az én békém veletek marad.
Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, mert Isten Királysága közel van. A ti Mesteretek, az Oltáriszentségi Jézus, Barátotok, aki soha nem vezet félre benneteket. Ismerje meg az egész világ rendelkezéseimet.
Emlékeztetőül:


Ápr. 19. A Legszentebb Szűz sürgős felhívása. Május 13-án lesz az iriai jelenésem 96. évfordulója Portugáliában. Ez legyen a globális ima napja az én Szent Rózsafüzérem elimádkozásának. Az Úrangyalával kezdjétek, majd egyesüljetek Mennyei Édesanyátokkal a következő szándékok elimádkozásában:
1.Az 5. Mária-dogma kihirdetéséért ( Mária Közbenjáró, Mária Correndentrix, Mária Szószóló, Minden Népek Asszonya)
2.Oroszország felajánlása Szeplőtelen Szívemnek
3.Ferenc pápáért és az Egyházért
4.A világbékéért
5.Szeplőtelen Szívem győzelméért
Az egész katolikus világ támogassa kérésemet és együtt forduljunk az Örök Atyához. Szívem kicsiny gyermekei, ti vagytok az én Máriás Hadseregem! Egyesüljünk ezen a dicsőséges napon imádkozva az én rózsafüzéremet, hogy egy hangon kiáltsunk fel az Örök Atyához irgalomért az egész emberiség számára! Leányaim, teljes szívemből kérem, viseljetek ezen a napon fátyolt vagy kendőt a fejeteken alázatból, szeretetből, odaadásból, jámborságból.Számítok rátok, nagyszerű Máriás Hadseregem! Minden Népek Asszonya szeret benneteket!Tegyétek ismertté üzeneteimet az egész világon!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése