Forrás: https://christianae.wordpress.com
A szöveg egyházi jóváhagyással rendelkezik.
1886
1886.május
Igaz, hogy Isten kegyelmeit nem lehet kiérdemelni, csak ajándékba kapni; hanem amikor adja, hálával kell fogadnunk és használnunk kell azokat.
A szerzetesi léleknél bensőséges lelkület, áldozatos élet és a szándék tisztasága szükséges; íme, ez az élet foglalata. Tanulja meg tisztelni a regulát és a papokat.
Aki Jézus Krisztus szolgáit támadja, az Ő szeme fényét sérti! Jaj azoknak, háromszor is jaj azoknak, akik így tesznek!
Egy szerzetes nem a sok imával, mint inkább azzal cselekedhet meghalt szülei érdekében Istennek tetszőbben, ha minden tettét nagyon tiszta szándékkal és Urunkkal egységben hajtja végre.
Jézus azt a lelket feszíti keresztre erősebben itt a földön, akit legjobban szeret; ám az Istentől küldött kereszt keserűségébe mindig édesség is vegyül. Más a helyzet azokkal a keresztekkel, amelyeket saját hibánk rónak ránk: ezekben csak keserűség van.
1886. november
Mindezek a megpróbáltatások! A Jóisten azért enged meg mindent, hogy önt próbára tegye, lelkierővel töltse el, s hogy dicsősége, igazságossága és szeretete győzedelmeskedjék. …Azt kívánja… hogy vele egyesült, engesztelő, imádságos életet éljen. Ha komolyan szívén viseli Jézus ügyeit, ő is szívén fogja viselni az önéit.
1886. karácsony
Ha akarja… hamar megszabadulhat tőlem, én pedig kiszabadulok…
http://metropolita.hu/2017/11/az-istentol-kuldott-kereszt-keserusegebe-mindig-edesseg-is-vegyul/