2011. július 22., péntek

Globális felmelegedési csalás és a CERNÚgy tűnik, a kabbalista bankárkaszt némileg el tudta adni a globális felmelegedési csalást, de ez csak a médiamanipulációnak, és az elterelő "hadműveleteknek" köszönhető. Bár a japán földrengést, és a líbiai rablóhadjáratot sem álcázási céllal kivitelezték, amit tesznek, már messze nem politika, igaz politikai inkorrektségnek minősítették, ha a CERN fizikusai beszélni mernének a legújabb kísérleti eredményekről.
A fenti illusztráció, és a kísérlet valószínűleg megerősíti a korábbi vizsgálatok eredményeit,amely megállapította, hogy a kozmikus sugárzás döntő szerepet játszik a felhők kialakulásában, és közvetlen kihatással bír, a Föld felhőtakarójának összefüggéseire, és a több fokos felmelegedésre. Mint tudjuk, a világ legnagyobb kísérleti berendezése, a CERN nagy hadronütköztetője (LHC) Genf mellett, a francia-svájci határon 100 méter mélyen, egy 27 kilométeres, 3 méter átmérőjű alagútban üzemel, ahol csaknem a fény sebességére felgyorsított, egymással szemben haladó részecskenyalábokat ütköztetnek. Az ütközések során új elemi részecskék keletkeznek általában igen rövid élettartammal, és ennek tanulmányozásával a kutatók az anyag tulajdonságait, illetve a világegyetem 13,7 milliárd évvel ezelőtti keletkezésének titkait remélik megfejteni.
Ám, más tudományos kérdésekre is fényt tud deríteni, ami örömmel töltene el mindenki, ha a politika, szokása szerint nem avatkozna bele az eredmények közzétételébe. A kérdés kezelése hasonlít a 2000-2007 közötti, európai átfogó genetikai vizsgálatok eredményeire, amelyekben megállapítást nyert, hogy a magyarságnak nem 1000 éves történelme van a Kárpát-medencében, hanem 35-40 ezer éves, és hogy az askenázi-kazár zsidóság nem mutat nagyobb genetikai egyezést, a szefárd, vagyis genetikailag is sémi zsidósággal, mint Európa többi népessége. Mint korunkban folyamatosan, a globális felmelegedési kérdésben is csalások, bizonyítékok meghamisítása - amire jó példa a 2009-es "klíma csúcs" nyilvánosságra került csalása miatti csúfos bukás - mutatja, hogy a CERN működésére is nyomást gyakorolnak!
A Welt Online egy interjújában, Rolf-Dieter Heuer, a CERN főigazgatója kijelentette: "Én arra kérem a kollégákat, hogy jelenlegi eredmények bár egyértelműek, de ne értelmezték azokat." Heuer kijelentésének oka, hogy a saját tudósait nem akarja bevinni a nagy politikai, éghajlatváltozásról szóló vitába. Más szóval, Heuer nem akarja, hogy az adatok szabadon mozoghassanak a nyilvánosság felé, mert valószínűleg ellentmondanak az elképzelésnek, hogy az ember a fő hajtóereje az éghajlatváltozásnak. A CERN főigazgatója megközelítése ellentétes a tudomány elvi feladatával, ami a pártatlan megfigyelést helyezi előtérbe, és ami jelenleg egy mesterséges konszenzus a politikusok által gyártott globális szén-dioxid adórendszerhez.Mint a fizikus Nigel Calder írja : "Az egykor illusztris CERN laboratórium már nem igazán tudományos intézet, ha a főigazgató tiltja a fizikusok és az idelátogató kísérletezőknek, hogy felhívják a figyelmet a nyilvánvaló tudományos következtetésekre és eredményekre." Annak ellenére, hogy a globális felmelegedéssel riogatók azt állítják, nincs kapcsolat a hatalmas, a Földnél több mint 100-szor nagyobb tomboló tűzgolyók létrejötte, és az az évszakok változását okozó jégkorszakok között, az éghajlatváltozási adatok Henrik Svensmark tanulmányában azt mutatják, egyértelmű a történelmi összefüggés a kozmikus sugárzás penetráció és a hőmérséklet között, mint ahogy azt az alábbi grafikon is mutatja.

Bár a tanulmány nem tér ki azon tényekre, miszerint "kisérleti jelleggel", elektromágneses impulzusfegyverekkel lövik a napot, ahogy az alábbi felvételeken is látható, a következtetések
egyértelműek.

Lézertorpedó tart a nap felé


És a becsapódáskor keletkező napkitörés

"CERN csatlakozott a kisebb intézmények hosszú sorához, akik kötelesek továbbra is a politikailag inkorrekt, mesterséges globális felmelegedés hipotézist támogatni", írja Calder . "Ez az OK gomb" az erősen politikai színtéren, a klímaváltozás vitában, "amennyiben az eredmények támogatják a mesterséges felmelegedési hipotézist, de akkor nem az, ha ezek támogatják Svensmark eretnekségét, hogy a Nap megváltoztatja a klímát befolyásoló kozmikus sugárzás beáramlását és a felhőképződést."

Mivel a témával folyamatosan foglalkozunk, szkepticizmussal fogadjuk, hogy a "világelit", az embert teszi felelőssé az éghajlatváltozás miatt, és ez arra készteti, hogy a globális felmelegedésre hivatkozva lépjen fel a túlnépesedés ellen. Az igazi okokat ismerjük, és itt szándékosan nem írtam, hogy "sajnos ismerjük", mert nem osztom a Bibliában hangoztatott álhumánus tézist: "Boldogok a lelki szegények, mert övék a Mennyeknek Országa"!


Tulok

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése