2019. augusztus 25., vasárnap

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Nagyobb büntetés lesz, mint Szodomának és Gomorrának

2019. 08. 04, Vasárnap
Isten megmutatta nekem, hogy az emberiség nagyobb bűnökben él, mint Szodoma és Gomorra városainak lakói. Akkor ezt a várost kénköves és tüzes eső pusztította el. Hamarosan a világ számos városa a tűz martaléka lesz. A három napos sötétség alatt Isten véget vet a gonoszságnak, amely megfertőzte az emberiség életét és teremtett világot. Az Úr azt mondta:
„Nagyobb büntetésben lesz része a világnak, mint Szodomának és Gomorrának. A legsúlyosabb bűnök az Én szememben: a gőg, a házasságtörés, a hitetlenség, a bűnnel való dicsekvés, a paráznaság és azon belül a természetellenes vágyak. A Sátán a szexualitást ranglétrára emelte az emberek életében. Jól tudja, hogy ha a test elgyengül, akkor a lélek is elvész. Én, a ti Uratok és Istenetek fájó szívvel nézem, hogy merre halad az emberiség. A büntetés hamarosan beteljesedik. Azok az országok, amelyek jóváhagyják az azonos neműek házasságát, elsőként fognak találkozni Szent Haragommal. A Sátán az emberi jogokon keresztül akarja megmagyarázni, hogy a bűn nem bűn. A jogok kapukat jelentenek a bűn elfogadásához. Én törvényeket adtam nektek, nem pedig jogokat. Törvényeim tökéletesek, és egyértelmű választ adnak az erkölcsös élet gyakorlására. Aki törvényeimet elutasítja, az önmagát a kárhozatra ítéli. Gyermekeim, személyi méltóságotokat úgy nyerhetitek vissza, ha tisztán éltek és a szeretet parancsát követitek. A tízparancsolat betartása a lélek szabadságához vezet, nem pedig a lélek rabságához. A Föld olyan lesz a büntetés után, mint egy pusztaság. Mindent megsemmisítek, amelyet a bűn megfertőzött.”


Mária Magdolna


Őrangyal

2019. 08. 08, Csütörtök
Az elmúlt hetekben gyakran tapasztaltam őrangyalom jelenlétét és társaságát. Kezeit mindig imára kulcsolta és Jézus felé irányította a figyelmemet. Néha a kezében tartotta az életem könyvét és láttam, hogy folyamatosan jegyzeteli a gondolataimat, szavaimat és cselekedeteimet. Többször előfordult, hogy hozott nekem ajándékba egy fehér rózsát, egy fehér liliomot, amely a tisztaság jelképe. Amikor átadta a virágokat így szólt hozzám:
„A tisztaságra való töredelem mindennél nagyobb kincs a Földön. A tisztaságot különböző élethelyzetekben is meg lehet élni. Az önuralom erényét csak Isten kegyelme által lehet elnyerni. Csak a tisztaszívű emberek tudják igazán megérteni, hogy az önuralom milyen nagy érték a bűnnel teli világban. Az imádság és böjt a lélek két alappillére. Ez a két pillér segíti a lelket a megszentelő kegyelem állapotára eljutni.”

Őrangyalom többször hangoztatta felém, hogy mennyire örül annak, ha egészen bevonom őt a hétköznapjaimba. Ő minden pillanatban segíteni akar, de ezt csak akkor teheti meg igazán, ha kérem. Őrangyalom feladata, hogy védelmezzen és elvezessen az üdvösségre. Elmondta nekem, hogy ha odaáta tisztítótűzbe kerülnék, ő Isten színe előtt addig jár közben értem, amíg a Mennyországba be nem jutok. Ezt teszi minden őrangyal a rábízott lélekkel, mert ez az ő küldetésük.

A szentgyónás ereje

2019. 08. 13, Kedd
A szentgyónások során gyakran tapasztalom, hogy nem a pap ül középen a gyóntatószékben, hanem maga Jézus Krisztus. Legutóbb a következőt láttam: az Úr, amikor meghallgatja bűneinket, akkor úgy mutatkozik, mint a szenvedő Üdvözítő. Kezein, lábain és oldalán jelen vannak vérző sebei. Amikor a lélek őszinte bűnbánattal sorolja fel bűneit, akkor felülről egy mennyei fény árad ki a lélekre, aki elkezd belülről kifelé gyógyulni és szabadulni. A bűnök ugyanis sebeket okoznak a lélekben. Láttam, hogy a feloldozás során az Úr Szent Sebei már nem véreztek, hanem fénylettek. Már nem a szenvedő Jézus ült a lélek előtt, hanem a megdicsőült Jézus. A bűnök bilincsei lehullottak és porrá lettek. A Sátán dühöngve tért vissza a pokol mélyére.
Jézus: „A lélekkel a szentgyónás során történik a legnagyobb szabadulás és tisztulás. A rendszeres gyónás (pl. hetente) megóv benneteket a Sátántól, aki szüntelen el akar titeket választani Istentől. A kísértések, próbatételek megmaradnak, hiszen ezek nélkül nem tudtok tovább fejlődni és erényeitekben növekedni. Törekedjetek arra, hogy ne általánosan gyónjatok, hanem minél konkrétabban! Minél jobban megnevezitek a bűnt és tárjátok fel annak mélységeit, annál hatékonyabban tudtok szabadulni a visszatérő bűneitektől, amelyekben újra és újra elestek. Aki rendszeresen gyónik és áldozik, ott a Szentlélek különös módon tud működni. A Szentlélek segít a léleknek felismerni a rejtett bűnöket. Imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy mutassa meg számotokra azokat a bűnöket, amelyeket nem tudtok önmagatokban felismerni! Imádkozzatok, hogy Ő emlékeztessen titeket a mulasztásaitokra! A Nagy Figyelmeztetéskor enyhébb szenvedés vár azokra, akik szívből törekednek bűneik engesztelésére és jóvátételére.”

Egyházszakadás

2019. 08. 16, Péntek
Láttam, hogy Rómát a menekültek egyre inkább benépesítik. Hamarosan káosz fog eluralkodni, amely kihat az ott élő lakosságra. Az emberek nem lesznek biztonságban a város utcáin, így inkább otthonaikban fognak elrejtőzni. Az iszlám csak a parancsszóra vár és akkor elkezdődik a nagy keresztényüldözés, hiszen akié Róma, azé a világ. Láttam, hogy Rómában az egyházszakadás sokak számára nyílt tény. Az ott élő keresztények jobban érzékelik, mint azok a zarándokok, akik külföldről utaznak oda. A legtöbben semmit nem észlelnek abból, hogy mi is történik a falak mögött. Láttam, hogy a templomokat, bazilikákat a menekültek lakják be és megszentségtelenítenek mindent, ami Jézussal és a Szűzanyával kapcsolatos. Róma a bűn városa lesz, ahol a bűn embere, az Antikrisztus már elkezdte működését. A Sátán az Egyház szívét célozza meg, amely Krisztus szívét jelenti. Az Úr Szívsebébe a klérus van elrejtve. A papok a mi pásztoraink. Ők felelnek a nyájért, amelyet Jézus rájuk bízott. Láttam később Mennyei Édesanyámat, aki Szeplőtelen Szent Szívét megnyitotta a papok és hívek előtt. A Szűzanya így szólt:
„Édesanyai szívemsokak számára menedéket fog jelenteni az utolsó időkben. Róma és számos város hamarosan a keresztényüldözés színterévé fog válni. Fiam most is szenved értetek, vért könnyezik a bűneitek miatt. Isten megengedi, hogy az egyházszakadást, mert a szétválasztódás által derülhet fény arra, hogy kik döntenek Fiam mellett és kik ellene. Olyan próbatétel lesz ez, amelyet a világ még nem látott. Pásztoraitok vállán nagy felelősség van. Ők nemcsak magukért felelnek, hanem azokért is, akik követik őket. Imádkozzatok értük, hogy Fiamat méltóképpen szolgálják a haláluk órájáig! Imádkozzatok, hogy az eretnekségeket sokan elutasítsák! Akik szívükbe engedik a hamis tanítást, ott a hit is elvész. Gyermekeim, ne féljetek! A keresztények már számos üldöztetésen mentek keresztül az évszázadok során, mégis Fiam kegyelmének köszönhetően ez a vallás még mindig fennáll és így is lesz a világ végezetéig.”

Az amazonasi szinódus előzménye

2019. 08. 24, Szombat
Láttam, hogy a Sátán és az ő angyalai összegyűltek a pokolban és azon tanakodtak, hogy hogyan lehetne tovább rombolni az Egyházat. Láttam, hogy ördögök előtt feltárultak a pokol kapui, szinte megidézték őket a pogány rituálék által. Az erdőtűz az Amazonas vidékén előképe volt annak, hogy a pokol tüze elárasztja ezt a területet. Láttam, hogy a felszabadulás teológiája ahhoz vezet, hogy a pogányság beáramlik az Egyház belsejébe. Láttam, hogy az ökológiai tanítás által megnyílik a kapu a bennszülöttek előtt, akik a természet istenségeit nem lesznek hajlandóak megtagadni. Ezen istenségek mögött démonok állnak bálványként, akik romboló erővel hatnak a természetre. Az ördögök különböző eszközökkel akarják kigúnyolni a szentségeket, ami mögött Krisztus áll. Láttam, hogy az emberek észre sem vették, hogy ami körülöttük zajlik, az a pokol színjátéka Isten oltára előtt. Hallottam, ahogyan a Sátán a következőt mondta:
„Már nem vagyunk messze a céltól. Az Egyház elbukik hamarosan, mert belülről bomlasztjuk össze az alapjainál kezdve. Amint megtörténik ez az esemény, onnantól kezdve az Eucharisztia iránti tisztelet teljességében el fog hanyatlani. Akkor az Ő áldozata rövid időn belül megszűnik. Ez lesz a mi győzelmünk, amelyre mindig is vártunk.”

Mária Magdolna
...........

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése