Szeptember 22-én Pekingben megszületett a régóta lebegtetett megállapodás a szentszék és a Kínai Népköztársaság között. A megállapodást a szentszék részéről Msgr. Antoine Camilleri, az államközi kapcsolatok helyettes titkára, míg a kínai kormány részéről Vang Csao külügyminiszter-helyettes írta alá.
A szentszék közlése szerint a megállapodás egyelőre "átmeneti", amit bővíteni fognak, és időről időre felülvizsgálat alá kerül majd. A most aláírt diplomáciai szerződés a katolikus püspökök kinevezési folyamatát rendezi, ennek részleteit azonban egyelőre nem árulták el, az aláírt szöveget pedig nem hozták nyilvánosságra.
A szentszék annyit már most bejelentett, hogy a megállapodás részeként Ferenc pápa feloldotta valamennyi állampárti püspök kiközösítését, és elismerte őket az Egyház legitim püspökeinek.
Az Egyház új, immár legitim püspökei lettek: Joseph Guo Jincai (Rehe püspöke), Joseph Huang Bingzhang (Shantou püspöke), Paul Lei Shiyin (Jiading püspöke), Joseph Liu Xinhong (Wuhu püspöke), Joseph Ma Yinglin (Kunming metropolita érseke), Joseph Yue Fusheng (Harbin apostoli kormányzója), és Vincent Zhan Silu (Fujian püspöke). A püspökök közül többen a kínai népi kongresszusnak (vagyis az állami törvényhozásnak) is tagjai.
A hét püspököt eredetileg a kínai állampárt által irányított "hazafias" katolikus egyház nevezte ki, a szentszék azonban őket mostanáig nem ismerte el, az engedély nélküli felszentelésük miatt pedig az Egyházból kiközösítés alá estek. A hét püspök mellett Ferenc pápa egy nyolcadik "hazafias" püspököt, a 2017. január 4-én elhunyt Anthony Tu Shihua-t posztumusz rehabilitálta. A szentszék közlése szerint ő a halála előtt "kifejezte a vágyát a szentszékkel való megbékélésre".
A "hazafias" püspökök legitimálásához a szentszék két törvényes püspököt félreállásra kért: Peter Zhuang-ot, Shantou eddigi püspökét nyugdíjba vonulásra, Joseph Guo Xijint, Mindong püspökét pedig arra kérték, hogy a továbbiakban segédpüspökként szolgálja az egyházmegyéjét. Mindkét püspök a "földalatti" katolikus egyházban, vagyis Róma támogatásával, de a kínai állampárt üldöztetése mellett szolgálta az Egyházat. Guo püspököt a kínai hatóságok többször bebörtönözték és a nyilvános működéstől eltiltották, mert nem volt hajlandó a kényszerítésükre vállalni azt a segédpüspöki szolgálatot egy "hazafias" püspök alárendeltjeként, amire utóbb már a kiegyezést szorgalmazó szentszék is kérte őt.
Ahogy a szentszék államtitkára, Pietro Parolin bíboros közölte, "ez az első alkalom, hogy Kína összes püspöke egységben van Róma püspökével, Péter utódjával". A szentszék és a kínai kormány abban is megállapodott, hogy Peking mellett egy új egyházmegye (a chengdei egyházmegye) jöhet létre. A mintegy 40 000 négyzetkilométer területű új egyházmegye lakossága 3,7 millió fő, közöttük 25 000 katolikus, akiket eddig 12 plébánián hét pap látott el. Az új egyházmegyét Joseph Guo Jincai, az egyik most legitimált "hazafias" püspök vezeti majd.
Bár a megállapodás kimondottan erről szólt, az egyelőre nem derült ki, hogy a jövőben hogyan történik majd a katolikus püspökök kinevezése Kínában. Még a tárgyalási folyamat során publikált információk szerint a megüresedett püspöki székek betöltésére a kínai hatóságok javasolnak majd három személyt, Róma pedig közülük választhat egyet, akit püspökké szentelnek.
Pietro Parolin bíboros, a szentszéki államtitkár külön közleményben méltatta a megállapodást. Vele szemben "hihetetlen árulásnak" és "teljes önfeladásnak" nevezte azt a Kína első bíborosának számító Joseph Zen, Hongkong korábbi érseke és XVI. Benedek pápa kínai-vatikáni kapcsolatokért felelős egykori tanácsadója.
A 86 éves Zen bíboros szerint a pápa és a vatikáni hivatalnokok a megállapodással "kiszolgáltatják a nyájat a farkasoknak" Kínában. Szerinte a kiegyezés ketté fogja szakítani a "földalatti" katolikus egyházat Kínában: míg lesznek közülük, akik elfogadják, mások - akikre pedig ezért az eddigieknél súlyosabb üldözés vár - el fogják utasítani azt.
Zen bíboros egyenesen odáig ment, hogy a megállapodás megkötéséért felelős államtitkárt, Parolin bíborost lemondásra szólította fel. "Nem hiszem, hogy lenne hite. Ő csak egy jó diplomata, teljesen szekuláris, világi értelemben. Le kellene mondania." - nyilatkozta a bíboros a Reuters-nek. Zen egyébként folyamatosan bírálja Parolin bíborost, és már 2013-ban, az államtitkárrá kinevezésekor figyelmeztette rá Ferenc pápát, hogy Parolin "mérgezett elméjű", aki "a diplomáciában hisz, nem a mi hitünkben".

Zen bíboros a kínai-vatikáni egyezmény közléséről: A leleményesség mesterműve, avagy semmitmondás sok szóban

Rövid reflexiót közölt Joseph Zen bíboros, Hongkong korábbi érseke és XVI. Benedek pápa kínai-vatikáni kapcsolatokért felelős egykori tanácsadója arra a szentszéki közleményre, miszerint a szentszék és a Kínai Népköztársaság szombaton megállapodást írt alá a püspökök kinevezésének jövőbeli módjáról Kínában. Az alábbiakban a 86 éves bíboros írását közöljük, magyar nyelven.
***

A leleményesség mesterműve, avagy semmitmondás sok szóban


A Szentszék közleményét ennyiben összefoglalhatnánk: "A Szentszék egyezményt írt alá a Kínai Népköztársasággal a püspökök kinevezéséről."
Azt közölni, hogy az egyezmény ideiglenes, de anélkül, hogy megadnák, meddig hatályos, semmitmondást jelent.
Minden egyezményt ideiglenesnek lehet mondani, tekintve, hogy a két fél bármelyike kérheti valamilyen okból az egyezmény felülvizsgálatát vagy akár felmondását. Amíg azonban ez megtörténik, az egyezmény, legyen bár ideiglenes, érvényes egyezmény marad.
Az egyezmény a püspökök kinevezéséről szól. Ezt a Szentszék többször is elismételte. Ilyen hosszú és kemény munka után (nem beszélve az izgatott várakozásainkról) végülis mik az eredmények? Erről egyetlen szó sincs! (Talán titok?!)
És mi az az üzenet, amit a közlemény a kínai hívek felé közvetít? "Bízzatok bennünk! Fogadjátok el a kiegyezést!" (?)
Az egyezménnyel a kormány most azt mondhatja a katolikusoknak: "Engedelmeskedjetek nekünk! Megegyeztünk a pápával!" (?)
Bízzunk, fogadjuk el és engedelmeskedjünk anélkül, hogy tudnánk, mit fogadunk el, és minek engedelmeskedünk? Hogy Szent Ignác lelkisége szerint "tamquam cadaver" ["úgy, mint egy halott"] engedelmeskedjünk?
A "püspökök kinevezésébe" a hét [állampárti püspök] legitimálása is beletartozott? A földalatti püspököket újra kinevezik majd az állampárt jóváhagyásával, vagy meg kell elégedniük azzal, hogy őket majd az állampárt "emeritusz" püspököknek ismeri el?

https://katolikusvalasz.blog.hu/2018/09/24/zen_biboros_a_kinai-vatikani_egyezmeny_kozleserol_a_lelemenyesseg_mestermuve_avagy_semmitmondas_sok