Blue-Beam-Project
Pár évvel ezelőtt egészen sokszor bukkant fel itt az oldalon és az általam megosztott videókban a Blue Beam Projekt neve. Ennek lényege dióhéjban, hogy a NASA Jézus második eljövetelének bizonyos technológiák felhasználásával történő szimulálásával vezetné be az Antikrisztus uralmát. Mivel a projekt bevezetésére az arról eredetileg író újságíró, Serge Monast, konkrét évszámot is megjelölt, majd azt többször módosította, nem meglepő, hogy mára az elméletet leleplezni hivatott cikkek száma meghaladta az arról szóló összeesküvés elméletek számát.
Ami számomra újdonság, hogy Jézus eljövetelének szimulálását már a 60-as években is lehetségesnek tartották, olyannyira, hogy a CIA Fidel Castro hatalmának megdöntésére is be akarta vetni. Akkoriban persze az égre vetített hologram helyett, bizonyos pirotechnikai megoldások és hanghatások játszották volna a főszerepet, de a lényeg, hogy a vallásos kubaiakat „Jézus” szólította volna fel a Castro elleni lázadásra.
A kubai rakétaválság idején aztán a tervet, a benne rejlő számos kockázati tényező miatt elvetették.
Hasonló történeteket hallva először önkéntelenül elmosolyodom, nevetségesnek gondolva, hogy ilyen eszközökkel bárkit is megtéveszthetnének, de azután mindig eszembe jutnak Jézus szavai, Aki második eljövetelének jeleiről szólva konkrétan arra figyelmeztetett, hogy
„Ha valaki ezt mondja akkor nektek: íme, itt a Krisztus, vagy amott; ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehetne, a választottakat is.”
Nekem ez nagyon úgy hangzik, hogy valóban képesek lesznek sokakkal elhitetni, hogy Jézus tényleg másodszor is eljött, de azért a „választottakat”, vagyis a hívőket talán mégsem.
„Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember Fiának eljövetele is.”
Jézust minden szem meglátja majdJelenések 1:7, az Övéi pedig nemcsak látni fogják, hanem az Oldala mellől szemlélhetik mindezt1. Thessalonika 4:17.
Ebből adódóan tehát, ha valamilyen általunk még nem ismert technológia segítségével egy napon a Jézus által felsorolt összes jelet képesek lennének szimulálni, ami által „elsötétedik a nap, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről és még az egek erősségei is megrendülnek”Máté 24:29, a felismerés egy csepp erőfeszítésünkbe sem kerülne, hiszen, ha ilyesmit a Földről, amatőr vagy akár hivatásos csillagászként szemlélnénk, tudnánk, hogy nem egyebet, csupán földiek és földalattiak által rendezett előadást látunk.
Nem tudom, hogy valaha bevetnek-e ilyesmit az emberiség ellen, de inkább hajlok arra, hogy nem, hiszen elhitetni ennél sokkal egyszerűbb és olcsóbb eszközökkel is lehet. Hologram vagy pirotechnika helyett pedig hús vér emberek is megteszik. Így a felismerés is nehezebb egy kicsit, hiszen a jó hamisítvány a lehető legközelebb áll az eredetihez.
Aggodalomra persze így sincs okunk, mert, Aki örök életet adott nekünk, saját okosságunk ellenére se fogja hagyni, hogy bárki kiragadjon minket a kezéből, szóval, ha jól ismerjük Jézust, szerintem mégiscsak megállja a helyét a mosoly.
„És én örök életet adok nekik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.” – János 10:28
http://idokjelei.hu/2018/09/jezus-masodik-eljovetelenek-meghamisitasat-mar-a-60-as-evekben-is-lehetsegesnek-tartottak/