2013. október 3., csütörtök

P. Edward McIlmail LC : A rekordaratás

Evangélium Lk 10,1-12Ezek után az Úr kiválasztott más hetvenkettőt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni készült. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratásra. Menjetek! Úgy küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit ne üdvözöljetek. Ha betértek egy házba, először ezt mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll békességetek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ott abban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert a munkás megérdemli a maga bérét. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket s hirdessétek: Közel van hozzátok az Ist en országa! De ha betértek valamelyik városba és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára és mondjátok: Még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt, de azért tudjátok meg: Közel van az Isten országa. Bizony mondom nektek: Szodoma sorsa könnyebb lesz azon a napon, mint azé a városé.
Bevezető ima: Uram Jézus, köszönöm, hogy ismét beszélhetek veled és meghallgathatlak. Tudom, hogy vágyakozol velem tölteni ezt az időt. Órákat vársz a tabernákulumban és reménykedsz, hogy barátaid közül valaki meglátogat. Mindig van mit mondanod számunkra, ha végre hozzád fordulunk, ezért kérlek, segíts nekem, hogy ne legyek szétszórt és osztatlan figyelemmel hallgassalak téged.
Kérés: Add kegyelmedet, hogy alázatosan elfogadjam utasításaidat!
1. Az aratás. A Szentlélek állandóan dolgozik a lelkekben, megérinti őket és hat bennük, hogy Istenhez forduljanak. Megérint, ha a szentírást olvassák, vagy a prédikációt hallgatják. Beszél hozzájuk a mindennapokban adódó alkalmakkor. De van még valami, amire szüksége van, hogy elérje a lelkeket: minket használ fel. Felhasználja példánkat, szavainkat, másokhoz való kötődésünket. Ezért beszél így az Úr, hogy az aratnivaló sok, ami arra vár, hogy learassák. Az aratás sok munkával jár és időigényes. Amit nem aratnak le idejében, tönkremegy. Melyik aratásánál akarja az Úr, hogy vele legyek? Talán egy szerelmes párnak van szüksége hitbeli elmélyülésre. Talán egy beteg rokonomat kell lélekben felkészítenem a halálra. De egy fiatalnak is lehetnek nehézségei, és szorulhat a tanácsomra, hogy megtalálja a helyes utat. Ők mind az én segítségemre várnak. Készen állok, hog y rajtuk segítsek?
2. Teljes munkaidőben dolgozni. Amellett, hogy mindannyian meg vagyunk hívva egy feladatra a keresztség által, kellenek olyan emberek, akik teljes életüket az evangelizációnak szentelik. Papok, szerzetesek, Isten által megérintett férfiak és nők alapfeltételei az Egyház felépítésének, és az evangélium terjesztésének életük bizonysága által. Különösképpen szükségünk van papokra, akik az Eucharisztiát ünneplik és számunkra a bűnbocsánat szentségét kiszolgáltatják. A Szentlélek új hivatásokat ébreszt, és gyakran rá van utalva a mi segítségünkre, hogy művét véghez tudja vinni. Együtt működök-e a Katolikus Egyházzal ebben a döntő feladatban? Támogatok-e valakit, akinek hivatása van? Jót mondok-e a papokról és szerzetesekről? Kész vagyok-e arra, hogy lányomat, fiamat, testvéremet elengedjem, ha követni akarja a hívást? Tudatában vagyok-e, hogy az a hivatás, amit én ma támogatok, később abban segíthet, hogy gyermekeim vagy unokáim lelke megmeneküljön?
3. Fontosak a részletek. Jézus pontos utasításai jelzik, hogy számára fontosak a részletek. Urunk semmit nem bízz a véletlenre. Van egy rendszer, ami szerint evangelizál, és rendkívül fontos, hogy apostolai a lehető legpontosabban kövessék ebben. Itt válik nyilvánvalóvá, hogy Jézus műve az evangelizáció és országának felépítése. Ő az, aki a szabályokat felállítja. Ez az elv érvényes az élet többi területére. Ezért vannak szabályok a házasság előtti és utáni magatartása. Vannak irányvonalak, amik szerint az üzletemberek ügyfeleikkel, beosztottjaikkal bánnak. Úgy gondolom, hogy ez rám nem vonatkozik? Úgy élem-e meg a hitemet, ahogy az nekem tetszik, vagy Krisztushoz igazodom?
Beszélgetés Krisztussal: Uram, segíts nekem, hogy mindig a Te akaratodat teljesítsem és ne a hangulatom vezéreljen! Segíts felismernem, hogy a közös munka hozzá tartozik keresztény életemhez és segíts abban, hogy türelemben és alázatban növekedjek!
Elhatározás: Ma a hivatásokért fogok imádkozni és felajánlok ezért a célért valamit. Legalább egy emberrel élőszóban vagy e-mailen keresztül elbeszélgetek a hivatások értékéről.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése