2013. szeptember 16., hétfő

Keresztényellenesség az amerikai hadseregben

A Hamasszal és az al-Kaidával, valamint a Ku-Klux-Klannal és egyéb, az USA-ban tevékenykedő neonáci bandákkal egy lapon említve szélsőséges jelzővel bélyegezték meg az evangéliumi keresztényeket és a katolikusokat. Az elmúlt időszakban azonban a katonák kiképzése során nem ez volt az egyetlen konzervatív- és keresztényellenes akció az Egyesült Államok haderőinél.
Az ominózus eset egy pennsylvaniai katonai bázison történt, ahol tartalékosokat oktattak az Egyenlő Esély Misszió keretei között. A missziós program célja megtanítani, miként kell  nemre, bőrszínre, vallásra, nemzeti hovatartozásra nézve mindenkivel – legyen az katona vagy civil – fair módon bánni és ezáltal egy diszkriminációtól mentes közeget biztosítani. Az oktatás keretei között sor került egy szélsőséges csoportokat bemutató diasorozat vetítésére. Ebben természetesen kitértek arra, hogy a szélsőséges szervezetek célja nem egyeztethető össze a hadsereg céljaival és értékeivel, ezért katonák nem lehetnek tagjai, és nem is támogathatják ezeket.
Az iszlamista és a neonáci katonai csoportok, valamint a rájuk jellemző tetoválások és mozaikszavak, a hadseregben végzett korábbi áldatlan tevékenységeik bemutatása után egy, a vallási szélsőséges szervezeteket felsoroló dia következett. A listán elsőként az evangéliumi kereszténység szerepelt, amelyet a Muzulmán Testvériség, majd az ultraortodox judaizmus követett. Az al-Kaida, a Hamasz és a Ku-Klux-Klan mögött – a gyűlölködő csoportok sorában – a 10. helyen a katolicizmus állt. Érdekes módon a szélsőséges vallási csoportok között – igaz, némiképp azoktól elkülönülve – az utolsó helyen az iszlamofóbia szerepelt. Az oktatási anyag definíciója alapján szélsőségesen vallásosak azok, akiknek hite, viselkedése és tevékenysége „a normálistól eltér”. Ebbe szerintük az is beletartozik, ha a vallás néhány követője azt hiszi, hogy az ő hite, tradíciója az egyedüli igaz út.
Miután a kiképzési anyag tartalma a tábori lelkészek ezreit tömörítő, a Káplánok Szövetsége a Vallásszabadságért nevű szervezet birtokába került, tiltakozások sora kezdődött el. Ron Crews, a tábori lelkészek szövetségének ügyvezető igazgatója szerint „az, hogy az üdvösség egyedül Krisztuson keresztül lehetséges, a keresztény hit központi doktrínája”. A Fox Newsnak adott nyilatkozatában felháborodásának adott hangot, mivel a katonákat arra tanítják, hogy egyenlőségjelet tegyenek a keresztény hit  és azok közé, akik az iszlám törvényt, a saríját akarják bevezetni.
Tiltakozásuk jeléül több mint negyven republikánus kongresszusi képviselő írta alá azt a Pentagonnak címzett levelet, melyben kifejezték, hogy elfogadhatatlan, ha a hadsereg egy keresztényellenes politikai szervezet által meghatározott definíciókat használ a „gyűlölet” és a „szélsőséges” szavakra. A diasor ugyanis egy korábban feketék ellen elkövetett atrocitásokkal szemben fellépő, mára azonban baloldali, a fővonalbeli vallási szervezeteket szélsőségesként bemutató, Déli Szegénység Jogi Központ (Southern Poverty Law Center, SPLC) listája alapján készült. A tiltakozásra válaszul a Pentagon szóvivője, George Wright a Fox News-nak leszögezte, hogy a szóban forgó képzési anyag nincs összhangban a hadsereg álláspontjával és alapelveivel. A haderőt mentegetve arra hivatkozott, hogy „az incidens egyedi volt”, és az oktatásra szánt diasort senki nem hagyta jóvá. Az eligazítást végző személy bocsánatot kért, a kérdéses diát törölték a sorból. Ezzel a hadsereg lezártnak tekintette az ügyet.
„Az azonban máig kérdés – vetette fel Ron Crews tábori lelkész –, hány tiszt tart azóta is hasonló eligazítást az SPLC adatbázisát használva fel forrásként.”
Az SPLC hatása – amely egyébként több, konzervatív keresztény családpárti szervezetet is gyűlölködő és szélsőséges csoportként tart számon a házasság intézményének bibliai felfogása miatt – valóban érzékelhető. Idén áprilisban nyilvánosságra került egy, a Fort Campbell-i bázis alezredese által mintegy 40 beosztottjának írt e-mail. Ebben felhívja figyelmüket, hogy tartsák szemmel azokat a bajtársaikat, akik a fenti, az alezredes szavaival élve „hazai gyűlöletbandákhoz” tartoznak.
Egy másik katonai képzési útmutatóban, amely „Szélsőséges ideológiák” címmel tartalmaz fejezetet, a következő olvasható: „Az USA történelmében a szélsőséges ideológiák és mozgalmak több példája is megtalálható.” Valószínű, hogy a mai amerikai hadseregben George Washington, Thomas Jefferson vagy Benjamin Franklin sem kapnának helyet, és a védelmi minisztérium szerint az alapító honatyák is „gyűlölködő” szervezetek tagjai volnának.
A védelmi minisztérium nem először tesz egyenlőségjelet a konzervatív keresztény értékek és a terrorizmus közé. 2009-ben a Nemzetbiztonsági Osztály memoranduma azt fejtegette, hogy az országot veszélyeztető csoportok a jövőben az evangéliumi keresztények és az abortuszellenes csoportok lesznek. Hasonlóan vélekedett korábban a művi terhességmegszakítást ellenző aktivistákról egy tanulmányában a Katonai Akadémia Terrorizmusellenes Központja.
Bár a hivatalos állásfoglalások tagadják, Steve King, Iowa állam republikánus képviselője szerint egyértelmű a hadseregen belüli keresztényellenesség, miközben az FBI azzal van megbízva, hogy a hivatalos dokumentumokból kiszedje a muszlimok által kritizálható részeket. A részrehajlás nem újkeletű. Példának okáért 2010-ben Billy Graham fiát, a szintén evangélista Franklin Grahamet egy, az iszlámmal kapcsolatos nyilatkozata miatt törölték a Nemzeti Imádkozás Napjára a Pentagonba meghívottak sorából.
(Ábrahám Hajnalka, Hetek)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése