2013. augusztus 2., péntek

A pápa egy senki

A pápai nyilatkozat azt a téves és igen káros hatású benyomást kelti, hogy a pápa Krisztus szavait és cselekedeteit tolmácsolja. Pedig semmi sincs messzebb az igazságtól!
Krisztus korbáccsal űzte ki a nyerészkedőket a templomból, felborítva asztalaikat, összetörve edényeiket. Minden szava a hamis papságot támadta. Nagyon is elítélte őket. A meszelt sírok hasonlata, amely most nagyon is aktualizálható, pontosan arról szól, hogy míg kívülről a pápaság egy szép épülethez hasonlítható, belül nincs más csak rothadó hullák és dögletes bűz. Most ez nagyon aktuális, hiszen a kripta is egy ház, a holtak háza, amelyben a külső csillogás ellenére odabent minden az enyészeté. A rothadó hullák közt pedig a legmagasabb rangú rothad a legjobban, a hullák közt az első. Udvara, a körülötte fekvők, az aszott, férgektől hemzsegő és foszladozó tetemek a bíborosok és püspökök. A sírban meglátszik valódi természetük, lelkük tükörképe.
Hogy a pápaság már nem az ószövetségi papság? De, sajnos nagyon is úgy tűnik: a bűnök mentegetése, a hívek elhagyása, és még a papok is ugyanazok. Régen is zsidó, most is zsidó! Régen is buzi, most is buzi.
Krisztus nem mondta, hogy a zsidó vallási vezetőknek meg kell bocsátani, és el kell feledni bűneiket. Elmondta őket mindennek, és ha csak arra gondolunk, ami fennmaradt, hát Krisztus bőven elítélte őket. Milyen üresen cseng a szó: elítélni! Hiszen a pápaságban nincs kivégzés, márpedig az elítélni szó bibliai értelemben elsősorban kivégzést jelent. A pápa tehát azt mondja: nem akarom azt mondani, amit Krisztus! Nem mondok semmit a zsidók ellen, sőt, mentegetem és dicsérem őket! Hát dicsérte Krisztus a zsidó vezetőket és papokat? Csak Nikodémust, aki nem volt olyan, mint a többi.
"Ki vagyok én, hogy ítéljek?" egyenlő azzal: "Semmi rosszat nem akarok mondani rájuk!" Másképp: "nem olyanok, mint a meszelt sírok! Ne is mondjátok, hogy olyanok mint a meszelt sírok! felejtsétek el a meszelt sírokat!"
Vagy a vakon született történetével kapcsolatban ezt mondaná: "nem igaz, hogy vakok, ők látnak, ne mondjátok hogy vakok!" Egyszer Krisztus azt mondta a zsidóknak: "ti az ördög atyától vagytok és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni". Erre vajon mit mondana? Hogy felejtsük el ezt is?
Úgy tűnik, lesz még bőven alkalmunk a pápát változatosan minősíteni és mindennek elmondani. Mindenesetre az eddigiek megmutatták, hogy ez a pápa már nem Krisztus helytartója; ez az ember egy senki. Nem tudta túl sokáig leplezni magát.
Tamási Attila

Tisztelt Szerkesztők!
Nagyon sokan érzik, hogy valami nagyon nincs rendben, illetve félrement a katolikus egyházon belül, de ezek eredetéről gyakorlatilag senki sem tud semmit. A fordulópont az 1958-as pápaválasztáson történt. (referencia: www.thepopeinred.com)
XII. Piusz pápa személyes jelöltje, Giuseppe Siri, nápoly bíborosa szerezte meg a szükséges szavazattöbbséget, XVII. Gergely néven elfogadta a pápaságot. A sikeres szavazást a Sixtusi kápolna kéményén felszálló fehér füst jelezte. Azonban a bíborosi körbe is mélyen behatolt szabadkőműves szekta gyorsan akcióban lépett és fenyegetés hatására "lemondatta" Siri bíborost (mivel a lemondás fenyegetés hatására történt, természetesen érvénytelenül). Ezután fekete füstöt eresztettek ki a kéményen (általános megdöbbenést keltve a Szent Péter téren várakozó hívek között), majd bejelentették a szabadkőműves-cionista Roncalli megválasztását.
Innentől kezdődött a katolikus egyház mélyrepülése. Tudnivaló, hogy a kánonjog értelmében szabadkőműves nem lehet az egyház tagja, mivel az egyház ellenségeinek számítanak. Szintén kánonjog alapján minden meghozott intézkedés, kinyilatkoztatás, kinevezés meg nem történtnek, érvénytelennek minősül - mint például a II. vatikáni zsinat, teljes egészében(a kánonjog többszörös, súlyos megsértését nem kívánom taglalni, a fenti weboldalon részletesen ki van fejtve).
Siri bíborost ezután Nápolyban gyakorlatilag fogságban tartották, és csak életének utolsó éveiben sikerült némi szabadságot elérnie, ennek köszönhetően valódi pápaként bíborosokat nevezett ki, ezáltal továbbéltetve a valódi Katolikus Egyház hierarchiáját.

Amit ma a közvélemény "katolikus egyházként" ismer, nem más, mint egy újkori ellenpápák által irányított, a zsidóságot szolgáló, sok tisztességes, vallásos embert elvakító, homokos-pedofil-szabadkőműves-cionista papok, püspökök által működtettet, lélek-zsákmányszerző, birkásító, népbutító intézmény.
Megvalósult tehát a különféle próféciákban megjövendölt "babiloni szajha" létrejötte, ami a "katolikus egyház" zsidók általi megszállását jelképezi.

A valódi katolikus egyház jelenleg föld alatt működik, a jelenlegi valódi pápát XVIII. Gergelynek hívják.

Kérem olvassák el többször is figyelmesen az erről szóló http://www.thepopeinred.com/ oldalt, illetve a jelenkori történésekkel foglalkozó http://www.tcwblog.com/ oldalt.
http://www.papalrestoration.com/ szintén a témához kapcsolodó oldal.

Ferenc ellenpápa viselt dolgairól pedig ez a cikk szól: http://www.tcwblog.com/182861450

Úgy vélem, ezeket az eseményeket ismertetni kell a magyar társadalommal is, hogy megértsék, miért alakult, történt úgy minden, ahogy.

Tisztelettel: Sz.Cs.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése