2012. június 1., péntek

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Szűz Mária: Június a megtérés Keresztes Hadjáratának a hónapja
 
2012. május 31., csütörtök, 21:00
Gyermekem, a Sátán és mindazok, akiknek a lelkét megfertőzte, minden erőfeszítést megtesznek, hogy aláássák Fiam Legszentebb Szavát.
Mindig emlékezz arra, hogy a Sátán az, aki elülteti a kétségek első magvait a kiválasztott lelkek szívébe.
A legrosszabb ítéletet azok árasztják majd az üzenetekre, akik a legmeghittebben egyesülnek Drága Fiammal.
Amikor a Sátán ezt teszi, akkor ő lelkeket nyer.
Ne engedd, hogy ő ezt megtegye, leányom. Lépj tovább, és ne foglalkozz vele.  
Az Én Fiam sohasem védte meg Szent Szavát, neked sem szabad engedned ennek a kísértésnek.
A Sátán befolyásának mérete egyre növekszik, és elterjed az egész világon.
Szegény gyermekeim szenvednek, és Én a szomorúság könnyeit sírom, amikor látom az ő döbbenetüket és szomorúságukat.
Imádkozzatok a békéért, gyermekeim, ebben az időben, hogy Isten gyermekei mindenhol Fiamhoz forduljanak erőért.
Egyedül az Isteni Beavatkozás, amelyet imátokért biztosítanak számotokra a kegyelmek által, enyhítheti a fájdalmatokat és a szenvedéseteket.
Fiam arra vágyakozik, hogy a lelkek hozzá forduljanak, mert egyedül csak Ő adhatja meg számukra azt a vigaszt, amelyre szükségük van. Semmi más sem fog enyhülést adni gyötrelmetekre, amelyet most elviseltek.
Arra buzdítalak benneteket, gyermekek, hogy szenteljétek a júniusi hónapot az emberiség megtérésére, ezáltal biztosítván számukra, hogy ők az üdvösségüket keressék.
Nevezzétek ezt a hónapot a „Megtérés Keresztes Hadjárata” hónapjának, és egyként imádkozzatok csoportokban az egész világért.
Íme, a Megtérés Keresztes Hadjáratának a Keresztes Imahadjárat imája.
A Keresztes Imahadjárat 58. imája: A Megtérés Keresztes Hadjárata:
Ó, drága Jézus, hívlak Téged,
Hogy öleld át Isten minden gyermekét,
És borítsd be őket a Te drága Szent Véreddel.
Engedd, hogy Véred minden cseppje beborítson minden lelket,
Hogy így megvédje őket a gonosztól.
Nyisd meg mindenki szívét, különösen a megkeményedett lelkekét
És azok szívét, akik ismernek Téged, de a büszkeség bűne foltot ejtett rajtuk,
Hogy leboruljanak, és könyörögjenek, hogy Szereteted Fénye árassza el a lelküket.
Nyisd meg a szemüket, hogy meglássák az Igazságot,
Hogy Isteni Irgalmasságod virradata rájuk zúduljon, beborítván őket
Irgalmasságod Sugaraival.
Téríts meg minden lelket kegyelmeid által, és azokat is, drága Jézus,
Akiket most kérek tőled:
(itt nevezd meg a személyes szándékodat)
Irgalomért könyörgöm Hozzád, és egy napi böjtöt ajándékként ajánlok fel Neked, minden héten ebben a júniusi hónapban, engesztelésül minden bűnért. Ámen.
Gyermekek, nektek a júniusi hónapban minden héten egy nap böjtölnötök kell.
Naponta imádkoznotok kell a Rózsafüzért és az Irgalmasság Rózsafüzérét.
Ha ezt megteszitek, gyermekek, akkor milliók lelkét fogjátok megmenteni Fiam Jézus Krisztus Irgalmassága által.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése