2011. március 8., kedd

A TÍZPARANCSOLAT

A családfő ilyen egyszerűen tanítsa reá házanépét!
A Tízparancsolat bevezetése
Én vagyok az Úr, a te Istened! (4)
Az első parancsolat
Ne legyen más Istened!
Mit jelent ez? - Felelet:
Mindennél jobban kell Istent félnünk, szeretnünk és Benne bíznunk.
A második parancsolat
Ne vedd hiába Istened nevét!
Mit jelent ez? - Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy nevével ne átkozódjunk, ne esküdözzünk, ne igézzünk, ne hazudjunk, se ne csaljunk, hanem nevét minden bajban segítségül hívjuk, imádjuk és hálaadással dicsőítsük.
A harmadik parancsolat
Szenteld meg az ünnepnapot!
Mit jelent ez? - Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy igéjét és az igehirdetést meg ne vessük, hanem szentnek tartsuk, örömest hallgassuk és tanuljuk.
A negyedik parancsolat
Tiszteld atyádat és anyádat!
Mit jelent ez? - Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy szüleinket és előljáróinkat meg ne vessük és meg ne haragítsuk, hanem tiszteljük, becsüljük és szeressük őket, szolgáljunk és engedelmeskedjünk nekik.
Az ötödik parancsolat
Ne ölj!
Mit jelent ez? - Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy felebarátunk testét s életét meg ne sértsük, meg ne bántsuk, hanem segítsük meg őt minden testi bajban és életveszélyben.
A hatodik parancsolat
Ne paráználkodjál!
Mit jelent ez? - Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy tisztán és szemérmesen beszéljünk és cselekedjünk, és hogy hitves társát mindenki szeresse és megbecsülje.
A hetedik parancsolat
Ne lopj!
Mit jelent ez? - Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy felebarátunk pénzét és javait el ne vegyük, se hamis árral vagy ravaszkodással meg ne szerezzük, hanem segítsünk neki javait megőrizni és keresetét javítani.
A nyolcadik parancsolat
Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!
Mit jelent ez? - Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy felebarátunkat hazugságba ne keverjük, el ne áruljuk, háta mögött meg ne szóljuk, se rossz hírét ne költsük, hanem inkább mentsük, jót mondjunk róla, és mindent javára magyarázzunk.
A kilencedik parancsolat
Ne kívánd felebarátod házát!
Mit jelent ez? - Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy felebarátunk házára vagy örökségére álnokul ne törekedjünk, sem a jogosság látszatával azokat meg ne szerezzük stb., hanem segítsük és támogassuk, hogy azokat megtarthassa.
A tizedik parancsolat
Ne kívánd felebarátod feleségét, szolgáját, szolgálóleányát, barmát vagy bármiféle tulajdonát!
Mit jelent ez? - Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy felebarátunk feleségét, házanépét vagy barmát tőle el ne idegenítsük, erőszakkal el ne vonjuk, vagy hűtlenségre ne csábítsuk, hanem arra intsük őket, hogy megmaradjanak nála és teljesítsék kötelességüket.
A Tízparancsolat zárószava
Mit mond az Isten mindezekről a parancsolatokról ? - Felelet: Ezt mondja:
Én, az ÚR a te Istened, -féltőn szerető Isten vagyok, meglátogatom az atyák bűnét a fiakon harmad- és negyedízig, azokon, akik engem gyűlölnek; de kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat. (5)
Mit jelent ez? - Felelet:
Isten büntetéssel fenyegeti mindazokat, akik megszegik ezeket a parancsolatokat. Félnünk kell tehát haragjától és nem szabad vétkeznünk e parancsolatok ellen. Viszont kegyelmet és minden jót ígér mindazoknak, akik megtartják ezeket a parancsolatokat. Szeretnünk kell tehát Őt és bíznunk Benne, és szívesen kell cselekednünk parancsolatai szerint.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése