A vatikáni dokumentum szerint "nem alapvető fontosságú", hogy egy felszentelt szűz olyan nő legyen, "aki a testét tökéletes érintetlenségben tartotta meg".

Nemrég mi is beszámoltunk az Egyházban ma is létező és új lendületet kapott felszentelt szüzek rendjéről, amelynek tagjai ezidáig csakis olyan nők lehettek, akik egész életükben (az örökfogadalmuk előtt is) őrizték az érintetlenségüket, hogy azt végülis teljes önátadásként, örökre Istennek ajánlják fel. Amellett, hogy ebben különböznek a szerzetesnővérektől (hiszen ott csak a szerzetesi fogadalomtól szükséges szüzességben élni), e szüzek a felszentelésüket követően is a világban élnek, civil foglalkozást űzve.
A január 18-án megjelent cikkünkben a Felszentelt Szüzek Amerikai Társaságáról is írtunk, amely szervezet az Egyesült Államokban e hivatást választók közötti kapcsolattartást segíti elő. A szervezet most nyilvános közleményben fejezte ki "mély csalódottságát" azok miatt a Vatikán által kiadott új direktívák miatt, amelyek fundamentális változtatást közöltek a rend eddigi történetében: a szabályozás szerint ugyanis a felszentelt szüzekkel szemben már nem követelmény, hogy valóban szüzek legyenek.
A Társaság a dokumentum 88. pontjával szemben fogalmazott meg kritikát, amely kijelenti, hogy "Így tehát az, hogy [a jelölt] a testét tökéletes érintetlenségben tartotta meg, vagy hogy a tisztaság erényét példamutató módon gyakorolta, ugyan nagy fontossággal bír a megkülönböztetésben, de nem alapvető fontosságú előfeltétel, aminek hiányában a felszenteléshez engedés ne lenne lehetséges."
A Társaság erre úgy reagált: "megdöbbentő azt hallani az Anyaszentegyháztól, hogy a testi szüzességet immár nem tekintik alapvető fontosságú előfeltételnek a szűzi életre való felszenteléshez."
Az Egyház teljes hagyománya szilárdan kitartott amellett, hogy egy nő a szüzesség ajándékában kellett, hogy részesüljön - azaz mind materiálisan, mind formálisan (testileg és lelkileg) - ahhoz, hogy a szüzek felszentelésében részesülhessen.
- teszik hozzá.
A Társaság azt is kiemeli, hogy a szentszék az új dokumentummal egyidőben változatlanul hagyta a felszentelés szabályait, amelyeket a "Szűzi Életre Felszentelés Rítusa" szabályoz, és amellyel a dokumentum így ellentmondásban lévőnek látszik. A rítusdokumentum ugyanis kijelenti: "A világban élő szüzek esetén szükséges feltétel, hogy sohasem részesültek a házasság szentségében, és hogy nem éltek nyilvánosan vagy nyilvánvalóan a tisztaság állapotával ellenkezően."
A Társaság szerint ez azt jelenti, hogy a szüzesség a felszenteléshez minimum követelmény. A Társaság emellett az is megjegyzi, hogy "vannak a tisztaság megsértésének bizonyos olyan szörnyűséges módjai", amelyek bár a testi szüzességet biológiai értelemben érintetlenül hagyják, de jelöltet mégis kizárják a felszentelhetők köréből.
A Vatikán az elmúlt héten adta ki az Ecclesiae Sponsae Imago címet viselő dokumentumot, amely a felszentelt szüzek rendjének szavályozásához ad a megyéspüspökök számára útmutatást. A dokumentum kiadására azután került sor, hogy a rend növekvő népszerűsége miatt egyre több püspök kért iránymutatást a szentszéktől a szűzi hivatás tisztázási folyamatához, és a rend helyi kezeléséhez.
Miután a dokumentum kiadására éppen azért került sor, mert a hagyományos szűzi élethivatást növekvő ütemben és egyre többen választják, a rend eddigi egyházi hagyományával szakító engedmény bizonyosan nem magyarázható azzal, hogy e hivatásban létszámcsökkenés vagy hiány mutatkozik.