2017. szeptember 3., vasárnap

SZENT MIHÁLY ARKANGYAL ÜZENETE 2017. SZEPTEMBER 2-ÁN.

Íme, hát megkezdődött! Különösen az Úrhoz, és Megváltóhoz, Jézus Krisztushoz a szívükben és lelkükben hűségesek ismerik fel közületek, hogy az idők megváltoztak, és a föld is változik, amint az az ősidők óta meg lett jövendölve az emberiségnek; a próféciák most ezekben a végidőkben realizálódnak, és kibontakoznak. Az Egyesült Államokat sújtó áradás csak a kezdete azoknak a változásoknak, amelyek a közeljövőben történnek majd a természetben.
Sokan imádkoztok most azokért, akik nagy veszteségeket szenvedtek az utóbbi időkben nemcsak a geofizikai, hanem a geopolitikai események következtében is. Látjátok-e a bekövetkező események rendszerét, amelyek mintegy hírnökei az időszaknak, amelyben éltek? Észre kell vennetek, hogy ez az az időszak, amikor nagyon fontos, és nagy jelentőségű események követik egymást.
Tehát ez az az idő, amikor nemcsak az utóbbi események áldozataiért kell imádkozni, hanem saját magatokért, családtagjaitokért, barátaitokért is, mert az elkövetkező események nem kímélik a megperzselt földet, amely a bűnök áldozata, a bálványimádás, és az emberiség perverzitása miatt. Sajnos az igazakra is rázúdulnak az események, épp úgy, mint a rosszakaratúakra, mert azoknak az emberiség kollektív gaztettei miatt kell megtörténniük.
Ezekben a végidőkben azoknak, akik közületek még buzgón imádkoznak a Mennyei Atyához, imáik révén hatalmukban áll mérsékelni, halasztani, vagy akár el is hárítani a megjövendölt eseményeket.
A Mennyei Atya e hatalmas imaharcosai erősebbek, mint a gonosz és csatlósai, akik oly sok fájdalmat, és viszályt okoznak az emberiségnek. A gonosz és csatlósai nagymértékben felelősek az emberiség problémáiért, mivel ők a démonok által vezérelve évszázadok óta ellenőrzik, és manipulálják az emberiséget. Kollektív kapzsiságuk és hatalomvágyuk teszi őket felelőssé a világ pusztításáért, és az emberiség állapotáért.
Ezekben az utolsó időkben az emberiség Megváltója, a Mennyei Atya Fia nagyon erőteljesen van veletek, hogy a Mennyei Atya követőit spirituálisan segítse a bajok okozóinak, a sátán kiszolgálóinak felismerésében.
Ezekben az utolsó időkben a pusztítást és kétségbeesést okozó események zömét közvetlenül vagy közvetve a sátán követői okozzák okkult praktikáik, illetve titkos társaságaik révén.
Ezekben az utolsó időkben nektek, a maradéknak, a Mennyei Atya követőinek, az Ő Fián, a Megváltón keresztül különleges, és nagyon fontos felelőssége, hogy megváltoztassa az emberiségre váró eseményeket. Fel kell tudnotok ismerni a sátán csatlósait gaztetteik, vagy az új világrenddel kapcsolatos nyilatkozataik alapján, amely egy, a sátán által okozott zűrzavar, hogy megpróbálja átvenni az uralmat az emberiség felett, és hogy keresztülhúzza Istennek az emberiségre vonatkozó tervét.
A most következő időszak nehezebb lesz mindnyájatoknak, talán annál is nehezebb, mint amit el tudtok képzelni, habár már sokan tapasztalhatják a sátáni erők által okozott rombolást.
Legyetek tudatában, hogy a legtöbb destruktív földi esemény kitervelt, és megtervezett a sátán, és kiszolgálói által, a titkos technológia felhasználásával, amelyet sátán adott át az övéinek. Ez a terv a sátán csatlósainak készsége a pusztításra, és az emberiség megsemmisítésére ezekben az utolsó időkben a természetjog manipulálása, és hatalmas viharok, áradások, aszályok, földrengések, tűzvészek, valamint egyéb pusztítások előidézése, hogy a bolygó lakóit elpusztítsa.
A sátán szolgái pszichopaták, akik végletesen gonosz emberek, de azt hiszik, helyes, amit tesznek, mert a sötétség rabszolgái, és mesterük a sötétség hercege.
Azok viszont, akik a Világosságban keresik az erőt, amely a Mennyei Atya Világossága, az Ő Fia, a Megváltó közvetítésével, hatalmas imaharcosok, akik sikeresek lesznek ezekben az utolsó időkben.
Azonban a szörnyű események mérséklése, halasztása, vagy elmaradása a ti felelősségetek, hogy imádkozzatok a Mennyei Atya beavatkozásáért minden jó lélek nevében; legyen szétzúzva a gonosz feje itt a földön, inkább előbb, mint később, legyenek letaszítva a gonoszok a sötétség mélységeibe örökre.
Ismerjétek fel, hogy most nektek van hatalmatok véget vetni a sátáni hatalomnak inkább előbb, mint később.
Hívjátok fel erre családtagjaitok, barátaitok figyelmét is, hogy mindannyian kérjétek a Mennyei Atyát, vessen véget a sátáni uralomnak, és alkossa meg az Új Eget és Új Földet, inkább előbb, mint később.
Végül is a Mennyei Atya és az Ő követői Jézus Krisztusban, a hatalmas imaharcosok győzedelmeskedni fognak a gonosz sötétsége felett.
Így legyen! A Mennyei Atya Akarata szerint!
Az üzenet véget ért du.12:45-kor


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése