2016.10.02.
1.
Arról volt szó, hogy minden embernek van-e Őrangyala
Jézus: Drága kislányom, kivétel nélkül minden embernek, aki a földön él van Őrangyala. Már a fogantatás pillanatában vele van, és nemcsak haláláig, hanem még a tisztítótűzben is erősíti, vigasztalja, azután felkíséri az örök üdvösségbe. Ezzel lejár az ő megbízatása, és egy másik gyermekem mellé helyezem.
2.
Kép: Egy csepp alakú fehér virág
Jézus: Csak azt mutattam neked, hogy mint ahogyan a vízcsepp a hatalmas óceánban egyetlen kicsi összetevő, úgy van az Én szememben az egész emberiség. Minden lélek egy-egy kicsiny csepp, és belőlük tevődik össze az egész teremtésem.
3.
Hang: Mindig az ér valamit, amit másnak teszel
Jézus: Különbség van az önszeretet és felebaráti szeretet között. Az önszeretet lehet helyes és helytelen. Helyes, amikor elismered erényeidet, mint Isten ajándékát, és helyes, amikor harcolsz a kísértések ellen. Helyes az is, mikor imádkozol magadért, hogy egyre tökéletesebb légy, és hogy megmaradjon egészséged. Helytelen az az önszeretet, amely a testet kényezteti mindenféle jóval, és másokkal nem törődik. A felebaráti szeretet egy magasabb rendű érzelem, amely abban merül ki, hogy másokért imádkozol, áldozatokat hozol, és segítséget nyújtasz. Ha ezt elhanyagolod, jóra való restséget követsz el.
4.
Érzés: Az Úr csak annyira tud rajtunk keresztül munkálkodni, amennyire engedjük Neki, ha ellenállunk, akkor nem tud munkálkodni bennünk
Jézus: Aki becsukja a szívét Előttem, annak a lelkét nem tudom alakítani. Akadályt képez az Én akaratom előtt. Pl: szeretném rábírni valami új lemondásra, áldozatra, de kényelemszeretetből és önsajnálatból nem vállalja el.  Pedig az indító sugallatokat megkapja Tőlem. Az ilyen akadályoz Engem az ő lelke formálásában. Legyetek nyitottak, és engedelmesek.
5.
Hang: Az első lépések mindig nehezek, a legnehezebbek
Jézus: Itt a megigazulásra gondolok, amelynek az elején a lélek szabadulni akar a halálos bűnöktől. A gonosz fogva tartja egy láthatatlan kötélen, és újra meg újra megkísérti. Nagyon lassan tud megszabadulni a halálos bűnöktől.
6.
Hang: Mindent a te hited szerint
Jézus: A hitnek nagy szerepe van az ember egyéni sorsában. Már itt a Földön is érezheti a hit gyümölcseit. Akinek erős a hite, az nem tud elkeseredni, még a legnagyobb megpróbáltatások alatt sem. Még a haláltól sem fél, és ha beteg, hinni tud abban, hogy Én meggyógyítom. Az ember túlvilági sorsában is nagyon fontos a hit. Hit nélkül nem lehet üdvözülni. A hit segít követni a tízparancsolatot, amelynek betartása meghozza az üdvösséget.
7.
Hang: A türelem próbája ez.
Jézus: Itt a szenvedésre gondolok, amelyet nagyon nehéz nektek elviselni. Aki türelmes, annak könnyebb hurcolni a keresztjét.
8.
Kép: Egy nárciszszerű virág, mely hétköznapi alakot öltött, majd a fizikai alakja szétnyílt, és nagy fény áradt belőle
Jézus: Ez a virág a köztetek élő, vagy már elhunyt szentek jelképe. A külseje mindennapi, de a lelkéből intenzív fény sugárzik mindenfelé.
9.
Hang: A nagy Babilon bukása következik.
Jézus: A sátán egészen megfertőzte az emberiséget, hamarosan eljön az idő, hogy megjelenik az antikrisztus, és az erkölcs maradványait teljesen romba dönti. Bekövetkezik a babiloni erkölcstelenség, hitehagyás, és mikor minden a tetőpontra ér, közbeszól Atyám, Engem leküld a Földre, megbuktatja a nagy Babilont, és elkövetkezik az Én királyságom.
10.
Kép: Egy karácsonyfaág részlet, aranydobozka és aranygömb díszítette
Jézus: Új Világot ajándékozok nektek, melyet felékesítek szeretettel, békével, szépséggel, melyeket Mennyei kincseimből osztogatok nektek.
11.
Hang: Immaculata
Jézus: Édesanyám a népszavazással azt kérte tőletek, jó eredmény érdekében, 9 napig a népszavazást megelőzőleg imádkozzátok a Magnificatot, és imádkozzatok el egy rózsafüzért, vagy ha kevés az időtök, tizedet. Egyik eszközömnek javasoltam, hogy ez a rózsafüzér az Immaculata rózsafüzér legyen. Ez nagyon hatékony, és megmenti hazátokat.
12.
Kép: Arany rózsa, a szára és a levele is aranyból volt
Jézus: A rózsa a virágok királynője, legnemesebb, legszebb virág. Édesanyám a Világ Királynője, a legszebb, és legnemesebb teremtménye Atyámnak.
13.
Fallóskúton:
Kép: Egy fehér rózsa
Kép: A magasban, egy hegyen, egy templom, kereszttel a tetején
Kép: Egy személy, nem látszott, hogy kicsoda az, lengedezett a ruhája
Jézus: A fehér rózsa a Szűzanyáért rajongó, Őt nagyon szerető zarándokok szimbóluma. A ragyogó templom, és a különösen hívogató kereszt Engem jelképez, Aki tárt karokkal várja a híveket a templomba. A harmadik kép a fallóskúti Szűzanya megdicsőült alakja.
14.
Kép: Kis rekeszekben 1-1 fehér harangvirág
Jézus: A szentek sokaságát mutattam neked, akik harangozva hirdetik nektek életük példáját.
15.
A sikerélményekről volt szó
Jézus: Ne értékeld nagyra a sikert, mert az világi dolog, és lényegtelen a lélek számára.
2016.10.23.
1.
Az újraházasodottakról volt szó, akik Egyházi váláson estek keresztül
Jézus: Vannak az Egyháznak régi, évek óta tartó változtatásai, ilyen pl. a szentségi házasság érvénytelenítése súlyos indokok miatt. Mint ahogy elfogadom, de fájó szívvel az állva és kézből áldozást, így elfogadom Egyházam újításaiból ezt az érvénytelenítést, de szomorúságot érzek miatta. Az ilyen párnak nem bűn az együttélés, de Egyházam vezetőit külön ítéletükkor felelősségre fogom vonni.
2.
Vannak helyzetek, amikor a pap nem oldoz fel a gyóntatószékben
Jézus: Én mélyen belelátok a lelkekbe, és más mércével nézem a bűnöket. Ami a pap szemében nem vár feloldozásra, azt Én feloldozom. Csak azért, mert a gyóntatószékben bevallottad Nekem.
3.
Hang: Megtapasztalhatjuk a Szentírást, hogy a liturgia megmaradjon
Jézus: Csak úgy tapasztalhatjuk meg a Szentírást, különösen az Újszövetséget, ha mindig forgatjuk. Amennyiben nem foglalkozunk vele, kézbe sem vesszük, elhalványulnak az Örök Igék, és észre sem fogjuk venni a finom és ravasz változtatásokat.
4.
Hang: Föltámasztom benned a jajt
Jézus: Meg fog telni fájdalommal a szíved, ha majd a jövőben látni fogod, hogy mennyire mellőznek Engem, hogy a liturgia emberközpontúvá válik, és már nem is Engem ünnepelnek a szentmisében. Lelked jajgatni fog a fájdalomtól.
5.
Hang: Az üzenetet meg kell tanítani
Jézus: Az általam kapott üzeneteimet és egyéb üzeneteimet nem elég egyszer elolvasni, hanem újra és újra fel kell eleveníteni, és megbeszélni felebarátaiddal. Szavaim így tudnak elmélyülni bennük.
6.
Hang: Még nem szolgáltathatják ki
Kép: Egy oltáron egy arany kehely
Jézus: A hazug világegyház megalakulása után még nem szolgáltathatják ki az Én Szent Testemet és Véremet, csak akkor, amikor az Én hűséges pap fiaim rejtekbe vonulnak.
7.
Kép: A szentmise végén pulzált és villogott az Isten szeme körüli háromszög
Jézus: A Szentháromság teljes egységben van, és ezt az egységet kívánja megvalósítani az Egyházban. Különös tekintettel szeretné felszentelt fiaimat egységes álláspontra hozni a migráció kérdésében.
8.
Kép: Sötétben vagyok, előttem egy ajtó, ami mögül erős fény szűrődik ki. Az ajtót lassan kinyitják
Jézus: Itt a Földön a testbe zárt lelked, értelmed még sötétségben van, nem látja az ok és oksági összefüggéseket, de ha elválik börtönéből, a testből, fokozatosan megnyílik előtte a sok-sok kérdésre a válasz. Mindent fényben fogsz látni.
9.
Hang: Isten városa ez
Jézus: Amelyik lélekben a Szentháromság lakozik, felhagyott a bűnökkel, tele van áldozatokkal és lemondásokkal, az irgalmasság cselekedeteivel, abban a Mennyország lakozik, a lelke Isten városa.
10.
Hang: „Rossz” a szemem
Jézus: A „rossz” jelzőt idézőjelbe kell tenned, mert mikor megbánt és meggyónt bűneidet figyelem, nem látom azokat.
11.
Hang: Beesteledik már… és kezdődik a ciklus elölről
Jézus: Emberré válásom, vagyis első eljövetelem óra fogy az idő, és egyszer csak egy új ciklus kezdődik, egy boldog, békés, szeretetteljes időszak a második eljövetelemtől fogva, az Új Világ. Az Új Világ befejeztével vár rátok az örökké tartó harmadik ciklus, az örök élet.
12.
Hang: A bárkámban teljesítesz… a bárkámban teljesedsz ki… a hit bárkájában
Kép: Irgalmas Jézus
Hang: Doboz… dobozok
Kép: Egy hajón ülök másokkal, mellettünk dobozok, a holmink vannak bennük
Jézus: A hit kegyelmével megvilágosítva teljesítesz minden feladatot, amit rád bíztam. A hit által lelked kiteljesedik, megérik. Az Én irgalmam segít ebben a folyamatban. Te és felebarátaid, akik együtt haladnak a hitben, magukkal viszik jócselekedeteiket, áldozataikat, szentmiséiket és böjtjeiket. Veletek vagyok szüntelenül, ahogy utaztok a hit bárkáján az életszentség felé.
13.
Hang: Arra hívlak meg, hogy…
Kép: Egy női arc, fehér kendő fedi a haját és nyakát
Jézus: Az arc a lélek tükre, és mivel Engem a lélek érdekel, a többi nem számít. Arra hívlak meg, hogy hirdesd mindenkinek a lélek elsőbbségét és fontosságát.
14.
Hang: Ez nem hegy, hanem olyan, mintha hegy nagyságú völgy lenne
Jézus: A megátalkodott bűnös ember nem felfelé növekszik, hanem lefelé a mélybe.
15.
Hang: Már napra készen
Jézus: Már napra készen kell állnotok, mert hamarosan elkezdődnek az emberiséget érintő nagy események.
16.
Hang: Rendkívül fontos, hogy kapocs legyen, ők kapocs nélküliek
Jézus: A hívő lélek és közöttem egy fontos kapocs van. A hitetlen semmivel sem kapcsolódik hozzám. Lelke nagy veszélyben van.
17.
Hang: Vízesést… vártam a vízesést
Jézus: Vártam a vízesést, mellyel választottjaim tisztára mossák az emberiséget, de felszentelt fiaim egy része akadályokat gördít ennek.
18.
Hang: Szétszélednek a nyájak
Jézus: Ó gyermekem, erősen közeledik a szétválasztódás ideje. Az én nyájam nagy része elhagy Engem.
19.
Hang: Földi viszonylatban édes, Égi viszonylatban még édesebb
Jézus: Itt a szeretetről beszélek neked.
20.
Kép: Egy nyitott könyv, a lap alján írás volt
Hang: Azon nem volt Magyarország lepocskondiázása
Kép: Egy barna vagy szürke anyag, rajta egy dísz, mely csillagra hasonlított
Jézus: Különös figyelmet fordítok hazátokra. Mint Édesanyám öröksége, védelmünk alatt van. Kormányotok hozzáállása a migráns politikához a tetszésünket váltotta ki. Meglátjátok, a bűnökbe merülő országok közül Édesanyám segítségével és az Én pártfogásommal, mint ragyogó csillag emelkedtek ki.
21.
Hang: Országosan… megtérni… minden büntetéstől
Jézus: Drága magyarjaim, kihirdetem nektek, országszerte térjen meg mindenki, hogy mentesülhessetek minden kemény büntetéstől.
22.
Eszembe jutott Európa helyzete
Hang: Minden oldalról támadnak Minket
Jézus: A hitehagyás egyre jobban kiszélesedik, támadják a tízparancsolatot, törvényeket hoznak ellene, és üldözik az igazságot követőket. Így azután nem fogadják el segítségünket.
23.
Hang: Véres harcokat fogtok vívni egymással
Jézus: A hit és a hitetlenség szembefordulása véres harcokat eredményez a hívők és ateisták között, még családon belül a családtagok között is.
24.
Hang: Láthatatlan szavak
Jézus: Az üldözések idején, mikor az antikrisztus emberei támadnak titeket, láthatatlan szavakkal kommunikáltok majd egymással, mert nem fogjátok tudni, ki a hűséges, és ki az áruló.
25.
Kép: Egy templom, melynek két oszlopa, egy lila és egy kék, lefelé nyúlik
Jézus: Az új világegyház oszlopai nem teljesítik feladatukat, nem tudják alátámasztani az egységes hitet, mert a pokol felé mutatnak utat. Azért sem maradhat fenn ez az építmény, mert tagjai különbözőségük miatt nem tudnak egyetérteni.
26.
A Dicsőség éneklése közben
Hang: Mint Húsvétkor, a Feltámadási misén nagy orgonazene, majd egy kórus énekel
Jézus: Mikor a Dicsőséget éneklitek, a Menny lakói boldogan részt vesznek a Glóriában, együtt zenélnek és énekelnek veletek. Ezt fejeztem ki neked.