Ferenc pápa mondja…
foretold_8

Ferenc pápa élete, saját szavaival c. könyvében
foretold_9
118-119. oldalon
Vannak idők, amikor egy pap szerelmes lesz és újra kell értékelnie hivatását és életét. Akkor el kell mennie püspökéhez és elmondani neki: „Megváltoztattam elhatározásomat… nem tudtam, hogy valami ilyen szépet fogok érezni… valóban szeretem ezt az asszonyt” – és kérni fogja, hogy elhagyhassa papságát.
És mit kell tenni ilyen esetekben?
Én vagyok az első, aki megosztom ezzel a pappal az életemet; vele vagyok; elkísérem őt az ő lelki útján. Ha biztos az elhatározásában, még segítek is neki, hogy munkát találjon.
[Ferenc pápa bátorítja a papokat, hogy elhagyják papságukat és megszegjék örök fogadalmukat, melyet Isten előtt tettek?]
120-121. oldalon
Gyakran mondom, hogy az egyetlen dicsőség, amink van, ahogyan Szent Pál mondja, az, hogy bűnösök vagyunk.
[Szent Pál nem mondja ezt!]
Ez az, amiért számomra a bűn nem egy folt, melytől meg kell tisztulnom […]
Ez a bűn problémája. 4 évig Argentína bűnös életet folytatott, mert nem vállalt felelősséget azok iránt, akiknek nem volt munkájuk, vagy élelmük.
[Ez a felszabadítás teológiája, melyet két előző pápánk elítélt!]
2013. június 13-i homíliájában:
Az igazi kiengesztelődés azt jelenti, hogy Isten Jézusban felvette bűneinket és ő lett a bűnös értünk. Ha pl. gyónni megyünk, ez nem jelenti azt, hogy mi elmondjuk bűneinket és Isten megbocsát nekünk. Nem, nem azt jelenti! Jézus Krisztus  felé tekintünk és azt mondjuk: „ez a Te bűnöd, és én újra vétkezni fogok.” És Jézus szereti ezt, mert ez volt a küldetése: hogy bűnössé váljék értünk, hogy megszabadítson minket.” Ez a szépsége és a „botránya” a Jézus által hozott megváltásnak.
Ferenc pápa hangsúlyozza, hogy ami meghatározza a keresztény élet „oszlopát”, nevezetesen az, hogy „Krisztus bűnné vált értem! És az én bűneim ott vannak az Ő testében és az Ő Lelkében! Ez – mondja a pápa – őrültség, de ez szép, ez igaz! Ez a Kereszt botránya!”
[Ferenc pápa azt mondja, hogy azt kellene mondanunk Jézusnak: Újból vétkezni fogok. Habár, Jézus a Bibliában a házasságtörő asszonynak azt mondta: „Menj, és többé ne vétkezzél”. És Ferenc pápa azt mondja, Jézus bűnössé vált és a mi bűneink az Ő Testében és Lelkében vannak. Eretnekség?]
2013. július 8-án a Lampedusában bemutatott szentmisén homíliájában:
Szeretettel gondolok azokra a muzulmán bevándorlókra is, akik ezen az estén kezdik a Ramadán böjtjét, amely remélhetőleg elegendő lelki gyümölcsöt fog teremni.
[Eretnekség? Sohasem várhatunk lelki gyümölcsöt egy hamis vallástól.]
Egy pápai meghallgatáson 2013. szeptember 27-én:
Kérdem tőletek: hogyan viselkedtek az Úr jelenlétében? Amikor meglátogatjátok az Urat, amikor a tabernákulumra néztek, mit tesztek? Szó nélkül… ”De én beszélek, szólok, gondolkodom, elmélkedem, figyelek…” Nagyon jó! De megengeditek az Úrnak, hogy reátok tekintsen? Átadjátok-e magatokat az Úr tekintetének? Ő ránk tekint és ez önmagában egyfajta imádság. Átadjátok magatokat az Úr tekintetének? De hogyan teszitek ezt? Ránéztek a tabernákulumra, és átadjátok magatokat, hogy rátok nézzen… ez egyszerű! "Egy kissé unalmas, én elalszom". Ha elalszol, hát elalszol! Ő mégis néz rád.
[Ferenc pápa azt mondja, rendjén való, ha elalszunk a Szentséges Tabernákulum előtt!]
2014. január 20-án, egy menekült csoport számára a Szent Szív plébánián:
Megosztva tapasztalatainkat ennek a keresztnek hordozásában, hogy eltávolítsuk szívünkből a rosszat, amely megkeseríti életünket: fontos, hogy ezt összejöveteleitek alkalmával tegyétek.
Azok, akik keresztények, a Bibliával és azok, akik muzulmánok, a Koránnal. A hit, amelyet szüleitek belétek oltottak, mindig segíteni fog benneteket, hogy tovább lépjetek.
[Az egyetlen hit, amely segíteni fog benneteket előbbre lépni, az a keresztény hit.]
2013. november 29-i homíliájában:
A Szentírásban – magyarázta a pápa – Jézus nem válik haragossá, de színleli azt, amikor tanítványai nem értik meg Őt.
[Ez hazugság. Jézus haragja valóságos volt.]
2013. december 11-i homíliájában:
Ha Jézus visszajövetelére gondolunk az Utolsó Ítéletkor, amely megmutatja majd egészen az utolsó következményekig a jót, melyet minden személy megtett vagy elmulasztott földi élete során, realizáljuk, hogy egy misztérium előtt állunk, amely elborít bennünket, amelyet mi el sem tudunk képzelni.
A második ok a bizalomra fel lesz ajánlva nekünk annak a realizálásában, hogy az ítélet pillanatában nem leszünk egyedül… Milyen jó tudnunk, hogy ebben a helyzetben számíthatunk Krisztusra, a mi ügyvédünkre az Atya előtt, és ama sok fivérünk és nővérünk közbenjárására és jóakaratára, akik megelőztek bennünket a hit útján.
[Az Ítélet Napján Jézus NEM  Ügyvédünk, hanem Bíránk lesz.]
2013. december 20-i homíliájában:
Jézus Anyja tökéletes képe volt a hallgatásnak – mutatott rá a pápa. –
Hallgatott, de szívében mennyi mindent mondott az Úrnak! ’Te, azon a napon és máskor, ami szerint olvassuk, azt mondtad, hogy ő nagy lesz, azt mondtad nekem, hogy neki adod Dávidnak, az ő ősatyjának trónját, hogy ő örökre uralkodni fog és most itt látom őt!’ Miasszonyunk ember volt! És talán arra vágyott, hogy azt mondja: „Hazugság! Félrevezettek engem!”


foretold_10

Buzdításában az Evangelii Gaudium-ban a 247. számnál:
A zsidó népre különleges módon tekintünk, mert Istennel való szövetségük sohasem lett visszavonva.
[Ez kifejezetten eretnekség? – szándékosan szembeállítva III. Jenő pápa ünnepélyes dogmatikai meghatározásával és a doktrínával, amelyet XIV. Benedek pápa tanít legfelsőbb magisztériumában az Ex Quo Primum-ban.]
Ugyancsak buzdításában, a muzulmánokról:
Sohasem szabad elfelejtenünk, hogy ők 'vallják, hogy Ábrahám hitének megtartói, és velünk együtt az egy, irgalmas Istent imádják, aki az utolsó napon ítéletet tart az emberiség fölött.
[Eretnekség? Mert Jézus Krisztus fog ítéletet tartani az emberiség fölött az utolsó napon, és a muzulmánok visszautasítják Jézust. A muzulmánok nem ugyanazt az Istent imádják, mint a keresztények.]

Az Úr ezt mondta nekünk 2012. január 21-én:
„Hazugságai elbűvölik majd a katolikus hívők egy naiv csoportját. Ő a külvilágnak egy csodálatos és szeretetteljes karizmát fog bemutatni, mellyel a katolikus Egyház minden gyermekét meg fogja téveszteni… Őt élő szentként fogják kezelni. A szájából kiejtett egyetlen szót sem fognak kétségbe vonni. Ő is úgy fog megjelenni, mint aki természetfeletti tulajdonságokkal rendelkezik, és az emberek azonnal azt fogják hinni, hogy csodákra is képes. A neki ellenszegülőket kritikával illetik és eretnekséggel vádolják majd… Minden igazságot, melyek tanításaimmal kapcsolatosak, kiforgatnak. Minden hazugság lesz. Az üldözés kezdetben lassan és észrevétlenül fog kibontakozni.”
/A teljes üzenet./

2013. február 14-én:
Tanításaim igazságát hamarosan jelentéktelennek és hamisnak fogják bejelenteni. Atyám haragja Egyházam fertőzöttsége miatt a Földön hamarosan érezhető lesz szolgái között Egyházamban, Rómában. Ez az utolsó csata. Helytartóm elesett, Egyházam el fog esni, de hamarosan ismét felemelkedik.
/A teljes üzenet./


A fenti idézetek forrásai:
http://vaticaninsider.lastampa.it/en/the-vatican/detail/articolo/santa-marta-30272/

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/speeches/2013/september/documents/papa-francesco_20130927_pellegrinaggio-catechisti_en.html

http://www.news.va/en/news/general-audience-we-will-not-be-alone-at-the-final

http://vaticaninsider.lastampa.it/en/the-vatican/detail/articolo/francecso-francis-francisco-30745/

http://www.news.va/en/news/pope-the-christian-life-proclaims-the-road-to-reco

http://www.gloria.tv/?media=590131


Fordította: Z. Katalin