Épületes húsvéti szöveggel jött elő az evangélikus püspök, mintha elfelejtette volna, hogy Jézust ártatlanul és erőszakkal végeztették ki a zsidók. Úgy látszik ez nem jutott a püspök eszébe. Erőszakra nem szabad erőszakkal válaszolni? Javasoljuk az okos püspöknek, hogy akkor nézzen utána annak, hogy az államok miért tartanak fönn ERŐSZAKSZERVEZETEKET? Azért, elsősorban, hogy minden ország megvédje saját nemzetét, népét és hazáját az ellenségtől. De úgy látszik az okos püspök szótárából az ellenség szó is hiányzik.


MONDJUNK LE AZ ÖNVÉDELMÜNKRŐL?
Mi épületes szövege alapján az elvakult, szemellenzős, képmutató püspök urat a magyarság ellenségének tekintjük, mivel nem engedné meg nekünk az ÖNVÉDELMET sem, ami némi erőszakkal szokott járni. Mert a védekezés másként nem megy a legtöbb esetben, csak erőszakkal. Nem szeretnénk az elvakult, szemellenzős püspökre több szót vesztegetni, de azt még megjegyezzük, ha őt valaki az utcán megpofozná, akkor könyörögne a tettesnek, hogy ez nem volt elég neki, adjon neki még több pofont, csupán a szeretet kedvéért. Vagy mit tett volna az okos püspök 1945-ben, ha a szüleit az ő szeme láttára halomra lőtték volna az oroszok, gyermekeit pedig megerőszakolták volna. Nem védekezett volna sehogy? Persze, ha túlerő van, akkor nehéz és kockázatos dolog az önvédelem, de a magyar történelem legnagyobb hősei a túlerővel szemben mindig is védekeztek és nem hátráltak meg. Ezt tették Árpádtól kezdve, Zrínyin át legnagyobb hőseink, de még a hungarista „nyilas” hőseink is 1944-45-ben. Az ilyen Gáncs-félék pedig előre föltették volna a kezüket az oroszok előtt, hogy „ide lőjetek a mellemre”. Egyébként a püspök hazug és képmutató, hiszen számos magyar pap hősiesen ellenállt, amikor oroszokkal, szerbekkel, zsidó ÁVÓ-sokkal, pufajkásokkal került szembe. A püspök idézhette volna, hogy csak a II. világháború során több ezer magyar pap vált a kommunista erőszak áldozatává, többen ellenállást is tanusítottak, önvédelemből. A győri Apor püspök is ellenállt a fegyveres erőszaknak! A hamis értelemben használt szeretet jegyében jobban tette volna a püspök, ha hallgatott volna. Kép:MNO, részlet
ERDŐ RABBI MÉG TÖBBET IS MONDOTT
Az esztergomi érsek húsvéti üzenete ebben az épületes szövegben merült ki, aminek lényegét idézzük: A könnyelmű ember a hónap közepén föléli fizetését…
Ebből is látszik, hogy az elhíresült főpapnak semmilyen fogalma sincs a hazai nyomorúságról, amikor millióknak nincs elégséges jövedelmük, tehát eleve képtelenek könnyelműen költekezni. Erdő rabbinak tudnia kéne, hogy Magyarországon közel négymillió magyarnak azért fogy el a hó közepére a pénze, mert addigra minden számlájukat kifizették és ennivalóra is alig jut nekik, a többi létszükségletről pedig még nem is beszéltünk. Kép: Kun páter (Kun András 1911-1945), minorita szerzetes 1944 őszén nemzetünk védelmében fogott fegyvert

http://amagyaroldal.hu/hirek/content/g%C3%A1ncs-p%C3%BCsp%C3%B6k-elg%C3%A1ncsolt-benn%C3%BCnket