A férj és feleség különélése néha "elkerülhetetlen", sőt "erkölcsileg szükséges", hogy megvédjék a gyengébbik házastársat "azoktól a súlyos sérülésektől, amelyeket az arrogancia, az erőszak, a megaláztatás, a kihasználás és a közömbösség okoz – mondta szerdai audienciáján a pápa.
Ismét a katolikus tanok szigorú értelmezésével szembemenő álláspontot fogalmazott meg Ferenc pápa szokásos heti audienciáján.
Az AP hírügynökség szerint az egyházfő szerdán azt mondta, néhány nőnek és férfinek sikerül úrrá lenni közös problémáikon, de ez nem minden házastársnak sikerül. A férj és feleség különélése néha "elkerülhetetlen", sőt "erkölcsileg szükséges", hogy megvédjék a gyengébbik házastársat, illetve a gyermekeket "azoktól a súlyos sérülésektől, amelyeket az arrogancia, az erőszak, a megaláztatás, a kihasználás és a közömbösség okoz" – tette hozzá.
Fotó: MTI / EPA / Dennis M. Sabangan
Ferenc egy sor nyilatkozatot tett családi ügyekben, előkészítve a sokak által várt októberi püspöki szinódust, ahol egyházi vezetők vitatják meg a témát. A püspökök arról is szót ejtenek majd, hogyan lehet az egyház barátságosabb azokkal az elvált katolikusokkal, akik anélkül házasodnak újra, hogy a katolikusok érvénytelenítették volna első házasságukat.
"Kérjük az Urat, hogy olyan hitünk legyen, ami által az Ő szemével láthatjuk a családi élet valóságát, és hogy olyan mély szeretet legyen bennünk, hogy az Ő könyörületes szívével fordulhassunk minden család felé" – mondta szerdai imádságában.
http://hvg.hu/vilag/20150625_Ferenc_papa_Neha_igenis_a_valas_a_legjobb

Mit mond a Biblia a válásról és újraházasodásról?Kérdés: Mit mond a Biblia a válásról és újraházasodásról?

Válasz:
Először is, bármi is legyen valakinek az álláspontja a válásról, fontos, hogy emlékezzen a Biblia szavaira a Malakiás 2:16a –ból: “Gyűlölöm azt, aki elválik feleségétől - mondja az Úr, Izráel Istene” A Biblia szerint Isten terve az, hogy a házasság egy életre szóló elkötelezettség legyen. “Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza.” (Máté 19:6) Isten látja, hogy ha a házasság két bűnös lény között köttetik, akkor valószínű a válás. Az Ószövetségben adott néhány törvényt, amelyek védték az elváltak jogait, főleg a nőkét (5 Mózes 24:1-4). Jézus rámutatott, hogy ezek a törvények azért adattak, mert az emberek szíve kemény, nem pedig mert Isten vágya volt (Máté 19:8).

Az ellentmondás afölött, hogy vajon az elválás és újraházasodás engedélyezve van-e, elsősorban a Jézusnak a Máté 5:32 és 19:9-ben mondott szavai miatt alakult ki. A “paráznaság” (házasságtörés, hűtlenség) az egyetlen dolog az Igében, ami miatt Isten engedélyezheti a válást és újraházasodást. Sokan úgy értelmezik az “esetét kivéve” szavakat a “paráznaság”-gal kapcsolatban, hogy az a jegyességi időszakra vonatkozik. A zsidó szokás szerint egy férfit és nőt házasnak tartottak már akkor, amikor még csak el voltak jegyezve. Az ebben az időszakban elkövetett paráznaság lehetett az egyetlen ok a válásra.


Aggasztó, hogy az elválási arány a gyakorló keresztények között majdnem olyan magas, mint a hitetlen világban. A Biblia teljesen világosan kijelenti, hogy Isten utálja a válást (Malakiás 2:16) és hogy a kibékülés, megbocsátás kell, hogy jellemezze a hívők életét (Lukás 11:4; Efézus 4:32).

Egyértelmű bibliai igék a válás és újraházasodás témájához

Néhány újszövetségi igehely mutatja, Isten akarata az, hogy mindenkinek csak egy házastársa legyen, vagyis, hogy a férj és a feleség hűek maradjanak egymáshoz, amíg a másik házasfél életben van:
Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. (Lukács 16:18)
Farizeusok is mentek hozzá, és megkérdezték tőle, hogy szabad-e a férfinak elbocsátania a feleségét: ezzel kísértették Jézust. Ő azonban visszakérdezett: „Mit parancsolt nektek Mózes?” Azok ezt mondták: „Mózes megengedte a válólevél írását és az elbocsátást.” Jézus erre így szólt hozzájuk: „Szívetek keménysége miatt írta nektek Mózes ezt a parancsolatot, mert a teremtés kezdete óta az embert férfivá és nővé teremtette az Isten. Ezért elhagyja az ember apját és anyját, és lesznek ketten egy testté, úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza.” Otthon ismét megkérdezték őt erről a tanítványai. Ő ezt mondta nekik: „Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el feleségül, házasságtörést követ el ellene; és ha az asszony bocsátja el férjét, és máshoz megy férjhez, szintén házasságtörést követ el.” (Márk 10:2–12)
A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljon el a férjétől. Ha azonban elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki a férjével. A férfi se bocsássa el a feleségét. (1 Korinthus levél 7:10–11)
Például a férjes asszony is, amíg él a férje, hozzá van kötve a törvény szerint; de ha meghal a férfi, akkor fel van mentve a törvény hatálya alól, amely a férjéhez kötötte. Amíg tehát él a férje, házasságtörőnek számít, ha más férfié lesz, de ha meghalt a férje, megszabadul a törvényes kötöttségtől, és már nem házasságtörő, ha más férfié lesz. (Róma levél 7:2–3)
Isten már az Ószövetségben is világosan elutasítja a válást:
Továbbá ezt teszitek: könnyel öntözitek az ÚR oltárát, sírtok és sóhajtoztok, mert nem tekint már az áldozatra, és nem fogadja kegyelmesen tőletek. Ezt kérdezitek: Miért nem? – Azért, mert az ÚR a tanúja annak, hogy hűtlen lettél ifjúkorodban elvett feleségedhez, pedig ő a társad, feleséged, akivel szövetség köt össze. Egy ember se tesz ilyent, akiben maradt még lélek. De mire is törekszik az ember? Arra, hogy utódot kapjon Istentől. Vigyázzatok azért magatokra, és ne legyetek hűtlenek ifjúkorotokban elvett feleségetekhez! Gyűlölöm azt, aki elválik feleségétől – mondja az ÚR, Izráel Istene –, mert erőszak tapad ruhájára – mondja a Seregek URa. Vigyázzatok magatokra, ne legyetek hűtlenek! (Malakiás 2:13–16)