2012. szeptember 30., vasárnap

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

A hívők sohase érezzék biztonságban magukat abban a tudatban, hogy ismerik az Igazságot

2012. szeptember 29. szombat, 19:15
Drága szeretett leányom, el kell mondanom mindazoknak, akik hisznek Bennem, Jézus Krisztusban, hogy ébredjenek fel, és most az életüket Bennem éljék.
Ezek az Üzenetek nemcsak azoknak adatnak, akik nem hisznek Krisztusban, az emberiség Megváltójában, hanem azok számára is, akik hisznek Istenben.
A hívők sohase érezzék biztonságban magukat abban a tudatban, hogy ismerik az Igazságot.
Azoknak mondom közületek, akik ismerik Tanításaim Igazságait: nektek sohasem szabad önelégültséget éreznetek. Ha ti azok lennétek, akkor ez azt jelenti, hogy elhanyagoljátok azt a munkát, mely szükséges a lelketek megszentelődéséhez.
A hívők összezavarodhatnak Tanításaimat illetően. Oly sokan nem értik meg Második Eljövetelem jelentését.
Sokan követőim közül az gondolják, hogy ez azt jelenti, hogy az emberiség valamilyen módon tájékoztatva lesz, és hogy Isten Irgalmassága által majd megmenekülnek. Ó, mennyire szeretném, ha ez igaz lenne! Hogy mennyire megkönnyebbülést jelentene ez Nekem! Sajnos sokan nem lesznek felkészülve.
Sokan elutasítják, hogy Figyelmeztetéseimet meghallgassák. Így nem sikerül majd megfelelően felkészülniük.
Második Eljövetelem be fog következni. Azoknak a követőimnek, akik hiszik az Igazságot, melyet a Szent Biblia tartalmaz, tudniuk kell a következőket: Nektek könnyű elfogadnotok, ami abban meg van jövendölve, és ami már megtörtént. Azt azonban nem könnyű elfogadni, hogy az emberiség a jövőbeli próféciák tanúja lesz.
Fogadjátok el tehát azt a tényt, hogy az Isteni Üzeneteket azért küldik nektek, hogy felkészüljetek. Fogadjátok el, hogy erre a felkészülésre most kerül sor.
Legyetek éberek minden időben. Ne utasítsatok vissza Engem ebben az időben, mert ez a felkészülés ideje.
Legyetek hálásak, hogy ti ezt a nagy ajándékot kapjátok.
Szeretett Jézusotok


Ma oly sok ember van megszállva a hírnévre való törekvéstől és az öndicsőítéstől  

2012. szeptember 29. szombat, 22:00
Drága szeretett leányom, miért van az, hogy a világban oly sok ember hiszi azt, hogy a halandósága meghatározhatatlan?
Ma oly sok ember van megszállva a hírnévre való törekvéstől és az öndicsőítéstől. Oly sokakat bálványoznak azok közül, akik a nagy elismerés elnyerését keresik és a sikert, azok, akik azt hiszik, hogy ez a dicsőség az, amire törekedniük kell, és ami majd kielégíti őket.   
Idejükből nagyon keveset szánnak arra, ami igazán számít. Eltipornak másokat, hogy megkapják, amit akarnak, mivel kielégíthetetlen az a vágyuk, hogy a világ előtt dicsőségben ragyogjanak.
Hiúságukat a világ szórakoztatása táplálja, a média, és az önmaguk tökéletesítésére való törekvésüket megtapsolják.
Ez az, amire a mai hétköznapi ember törekszik. Nyíltan csodálják az ilyen érvényesülési vágyat, és ez olyan lesz, mint egy vallás. Ők azokat bálványozzák, akik ilyen csúcspontokat érnek el, és akkor elkezdik utánozni ezek életét.
Egyszer sem veszik fontolóra, hogy az ilyen dolgoknak nincs valódi értelmük. Sohasem állnak meg önmaguk kérdezgetésével: „Ez az, ami az életem tartalmát adja?”
A legtöbb esetben nem hisznek Istenben, mert ha mégis, akkor tudniuk kellene, hogy Isten Szemében mennyire bántó, hogy ilyen módon keresik az öndicséretet.
Amikor egy személy folyamatosan a figyelemre, az öndicséretre törekszik, és megszállottja annak a képnek melyet lefestenek a világnak, akkor ők nem értik, hogy milyen rövid ez az út. Ez idővel el fog tűnni, és üresnek találják majd önmagukat, és nem marad szeretet bennük, hogy azt megosszák másokkal.
Oly sok időt töltenek önmagukat szeretetével, hogy már nincs helye mások iránti szeretetnek. A saját igényeiket mások elé helyezik. Mindent el fognak követni, beleértve az olyan tetteket is saját dicsőségük elérése érdekében, melyek megbántják Istent.
Ennek a generációnak annyi hazugságot mondtak arról, hogy milyen módon éljék az életüket. Őket egy olyan világra ösztönzik, mely úgy véli, hogy az anyagi javak, a hírnév, a kultúra és a becsvágy- mely nagy csodálatot hoz magával -, a legfontosabb dolgok, melyre törekedni kell.
Milyen keveset tudnak. Mennyire meg fognak döbbenni, amikor rájönnek, hogy milyen rossz úton járnak.
Azok az emberek, akik ilyen életet folytatnak, a csalódottsággal fognak szembesülni, amikor vágyaik nem lesznek kielégítve. Minden cselekedet, hogy még több örömben részesüljenek az önmegszállottság ambícióján keresztül, nem fog békét hozni nekik.
Imádkozzatok, hogy az emberek hamarosan rájöjjenek, hogy a hírnévre és az öndicsőségre való törekvés csak rövid ideig elégít ki. Csak egyetlen cél van amire törekednetek kell, és az az, hogy az Úr Tanításait követitek.
Ha ezt teszitek, békében lesztek.
Ti továbbra is számos örömet élvezhettek a világban, de meg fogjátok érteni, hogy mi az, ami igazán számít.
Oly sok fiatal tulajdonít fontosságot annak, hogy hogyan jelenjenek meg másoknak. A rájuk nehezedett nyomás, hogy életüket ugyanazon célok hajhászásában éljék, mint azok a hírességek, akiket csodálnak, károsítja lelküket.
Ez kizárja azt a valóságot, ami Istennek tetszik.
Kizárja az Igazságot.
Csak az Igazság teszi őket elégedetté, és hoz nekik békét, szeretetet, örömet és boldogságot.
Én vagyok az Élet, melyet keresnek.
Bennem találják meg a Dicsőséges életet.
Erre a dicsőségre kell törekedniük.
Mert ha visszatérnek Hozzám, akkor az Új Paradicsomban az élet Nagy Dicsőségét fogják élni.
Ez az egyetlen dicsőség, mely elmondhatatlan örömet fog hozni számukra.

Jézusotok

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése