2011. december 13., kedd

Nagyfalui engesztelő ima

"Bizalommal kérem ma is a Mennyei Atya áldását,Jézus Krisztus békéjét, a Szentlélek vezetését,a Szűzanya oltalmát, az összes angyalok és szentek segítségét. Különösen kérem, hogy járjanak közbe értem és szándékaimra: Szent Mihály,Szent Gábriel, Szent Rafael főangyalok, az őrangyalommal együtt. Hittel kérem az engesztelő közösség oltalmazóit: Boldog II. János-Pál pápát, Szent Páter Piót, Szent Fausztínát, védőszentjeinket, az égbe költözött szeretteinket, az aprószenteket és a tisztítótűzben szenvedő őseinket. Az összes égiek áldását kérem ma is: a pápára, a bíborosokra, a püspökökre,a papokra, a szerzetesekre, az Istennek szentelt személyekre, lelki és fizikai családomra, minden élőre és elhunytra, akik Isten irgalmára szorulnak. Ma is az Úr Jézus Szent Vérébe és Szűz Mária Szent Könnyeibe, a legbiztosabb védelembe helyezem magamat és az egész emberiséget. Akarom Jézusom, hogy ma is:a lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön,szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen,elménk gondolata egy legyen,fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához, irgalomért! A Szűzanya Szent Kezei által ma újra felajánlom magamat a Szentháromságnak, különösen: a testemet, lelkemet, akaratomat, elképzeléseimet, anyagi javaimat,egész életemet,... így, ahogy vagyok. Irgalmas Jézusom kérlek,bocsáss meg nekem szegény bűnösnek, hogy ezáltal mindig a szívem Királya legyél. Add Istenem, hogy életem minden napján kérjem: tisztíts meg Uram a Te Szent Véreddel és tölts be Szentlelkeddel! Ámen.  
Ezt az imát Cs. János atya és V. Ilona állították össze.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése