2011. június 4., szombat

Bocsa József: A búcsúnyerés feltételei

Minden bűn kártétel, károkozás magunknak és másoknak. Egy egyszerű példával világíthatjuk meg. A közlekedési balesettel, amely a legtöbbször nem is szándékos, csak figyelmetlenségből történik. De érte valaki felelős. Ha kisebb kár keletkezett, mondjuk csak az egyik gépkocsiban, a kár kijavításának a menete a következő. Ha a károkozó elismeri felelősségét, őneki kell kijavítania az okozott kárt. Ha van érvényes felelősségbiztosítása, a biztosító átvállalja a sérült gépkocsi javításának a költségeit. De a vétlen félnek is sok utánajárásába, fáradságába kerül, amíg kijavítják autóját. Ha olyan nagy kár keletkezett, hogy meghalt valaki, akkor hiába fizetne a biztosító, a meghaltnak és a hozzátartozóknak az nem igazi kártérítés. A meghalt ember nem támasztható fel. Az ilyen nagy károkat csak Isten tudja jóvátenni. Ezt teszi Jézus a megváltásban.
Az el nem ismert, meg nem bánt bűnökért, károkért örök büntetés, kárhozat (pokol) jár. A helyreállítás, vagyis a károkozás előtti állapot visszaállítása Jézus megváltása által két lépésben történhet.
1.     Lépés a bánat. Isten minden bűnt megbocsát, amit az ember megbánt.
2.     Lépés a károk kijavítása. Ez történhet:
a) Halála után leszenvedi az ember a tisztítótűzben a bűnei által magának és másoknak okozott károkat. Megtisztul azok következményeitől.
b) jóváteszi az ember jócselekedetekkel itt a földön.
c) búcsúnyerés által.
A búcsúnyerés a jóvátétel egy formája. Jócselekedetet bárki végbevihet, búcsút csak katolikus ember nyerhet. Kétféle búcsú van: részleges búcsú és teljes búcsú. A részleges búcsú kisebb mértékben hozza helyre a károkat, a teljes búcsú nagyobb mértékben. A búcsú elnevezés azt jelenti, hogy az ember elbúcsúzhat az ideiglenes büntetéstől, ami a megbánt bűneiért jár. Isten, mintegy amnesztiával, elengedi a hátralévő büntetést.
Milyen feltételek megléte esetén nyerhető részleges búcsú?
1.     Kell hozzá a kegyelem állapota
2.     a részleges búcsú elnyerésének szándéka
3.     az előírt ima vagy cselekmény elvégzése. Például a legtöbb ismert ima elmondása, állapotbeli kötelességeink teljesítése, böjt, vagy az irgalmasság testi-lelki cselekedeteinek a gyakorlása.
Mik a teljes búcsú feltétételei?
1.     A kegyelem állapotában kell hozzá lennünk. Ha szükséges szentségi gyónást kell végezni.
2.     szentáldozás, lehetőleg a teljes búcsú elnyerésének napján
3.     a teljes búcsú elnyerésének a szándéka
4.     mentesség minden bűnhöz, még a bocsánatos bűnökhöz való ragaszkodástól is
5.     imádság a Szentatya szándékára (Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy)
6.     előírt ima vagy cselekmény elvégzése Például vagy egy félórás szentségimádás, vagy egy félórás Szentírás-olvasás, vagy a keresztút elimádkozása, vagy egy teljes rózsafüzér másokkal való elimádkozása, vagy egy templom búcsúünnepén való részvétel
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése