2014. május 4., vasárnap

A templomosok énekeA latin nyelven énekelt egyházi énekek rendkívül hangulatosak. A nyelv miatt kiérződik belőlük az ősi és misztikus hangulat, ezzel együtt az áhitat is. Üzen nekünk egy letűnt korból, sokat elárul a régi lovagrendekről.http://www.youtube.com/watch?v=M0d4qM7gCH8
A templomosok éneke azért figyelemreméltó, mert a templomos lovagok koruk legjobban kiképzett és felszerelt harcosai voltak. A nemesi neveltetés két részből állt: a harci tanításból és a keresztény szellemiségre nevelésből. Ugyan ez sok helyen hagyott kívánnivalót maga után, de még akkor is messze felette állt a mai erkölcsiségnek. És mit énekelnek Európa legerősebb harcosai? Nem azt, hogy minden ellenségük haljon meg, hanem hogy az Isten adjon nekik békét. Olyan békét, amiben élni lehet, mert a bűnnel teljes fegyvernyugvás, amelyet ma a nyugati dekadens demokráciákban tapasztalunk, nem béke. A béke csakis az Isten ismeretében, Isten törvényeinek betartásával és megvédésével jöhet létre, a közösségeken belül is, és az ország egészére vonatkoztatva is.
Hídfő.net | Templomos lovagok
A templomos lovagok éneke egy imádság. Nem a békevágy, hanem az Isten felé fordulás az elsődleges. Ez nem ellentétes a lovag-eszménnyel, hanem szerves része. A lovag nem esik kétségbe, hanem imádkozik vagy énekelve imádkozik. Istenre hagyatkozik, mert tudja, hogy csak tőle jöhet a segítség.


Crucem sanctam subiit,
qui infernum confregit,
accinctus est potentia,
surrexit die tertia. Alleluia.

Lapidem quem reprobaverunt
aedeficantes factus est
caput anguli, alleluia.

A szent keresztet hordozta,
Aki megtörte a pokol hatalmát,
Felöltözött hatalomba,
Feltámadott a harmadik napon, Hallelujah.

A kő amit az építők megvetettek,
Szegletkő lett, Hallelujah.


Az ének egyszerre imádság, igehirdetés és bizonyságtétel a hitről. Azon kívül, hogy szép a hangzása. Az első négy sor Krisztus szenvedéseiről, a megváltás művéről, a feltámadásról és Krisztus mennyei hatalmáról szól, vagyis rövid és lényegre törő összegzése a keresztény hit nagy részének. Akár a hiszekegy egyik változatának is tekinthetjük. Az utolsó két sor hivatkozás az evangéliumon keresztül a zsoltárokra, hiszen mindkét helyen szerepel az idézet. Ez egy igen régi, Krisztus születését messze megelőző és már beteljesült prófécia Krisztusról, mely szerint a főpapok ugyan megvetik és megtagadják, de ennek ellenére Isten rá, tanításaira és áldozatára építi az egyházat, Péter apostoltól kezdve minden keresztényig.

Tamási Attila

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése