2012. február 7., kedd

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Imádkozzatok, hogy egy nukleáris háború, amely az emberiség egy harmadát megsemmisítené, elhárításra kerüljön

2012. február 6., hétfő, 20:15
Drága szeretett leányom, követőimnek egy családként kell egyesülniük, és erősnek kell maradniuk.
Én, minden szerető és megbízható követőmnek megadom azokat a kegyelmeket, hogy a vihar közepette is megőrizzék lelki nyugalmukat.
Miközben a Föld továbbra is minden módon remegni fog, ez idő alatt imáitok vigasztalóak lesznek Számomra.
Mennyire szívszaggató Számomra, amikor látnom kell azokat az ártatlanokat, akiket a harcok folyamán, a Közel-Keleten megölnek. Ezeket a szegény lelkeket ostorozzák, és úgy szenvednek, ahogyan Én szenvedtem.
A gonoszság, amelyet látok, gyengülni fog, és késleltetni fogja Atyám büntető kezét, de ez nem fogja megakadályozni ezeket az országokat abban, hogy egymást öldököljék.
A pecséteket fel lettek törve, leányom, és a háborúk gyorsan fognak kibontakozni.
Imádkozzatok, hogy egy nukleáris háború globális szörnyűsége elhárításra kerüljön, amely megsemmisítené az emberiség egyharmadát.
Még több imára van szükségem, gyermekeim. Tudom, hogy mennyire kitartóan imádkoztok, de kérlek benneteket, könyörgöm hozzátok, hogy alkossatok sok imacsoportot, meghívva barátaitokat és családjaitokat, hogy a békéért imádkozzatok.
Most a Keresztes Imahadjárat újabb imáját adom nektek, a 27. imát: Ima a világ békéjéért.

„Ó, Jézus, irgalomért esedezem azokért, akik borzalmas háborúk miatt szenvednek.
Könyörgöm, hogy a béke elárassza azokat a megkínzott nemzeteket, akik vakok létezésük igazságával szemben.
Kérlek, hogy ezeket a nemzeteket borítsd be a Szentlélek erejével, hogy az ártatlan lelkek fölötti hatalomra törekvéseiket hagyják abba.
Légy irgalmas minden országodhoz, melyek tehetetlenek az egész világra kiterjedő gonosz rémtettekkel szemben. Ámen.”

Leányom arra sürgetlek, hogy légy türelmes, hisz nincs már sok idő a Gyónásig. Amint az megtörténik, minden nyugodtabb lesz.
Menjetek békével és szeretettel. Helyezzétek teljes bizalmatokat mindenek előtt, szeretett Jézusotokba.

Megváltótok, Jézus Krisztus
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése